Monthly Archives: februari 2013

Evangelikaliserad pentekostalism eller pentekostaliserad evangelikalism?

Teser I detta inlägg kommer jag driva två teser. (Bli inte förskräckt av de svåra orden.) Det har skett en evangelikalisering av pentekostalismen och den är delvis bra, delvis dålig. Det har skett en pentekostalisering av evangelikalismen och den var … Continue reading

Posted in teologi | Tagged , , , , , , , | 3 Comments

Amos Yongs teologi om religionsdialog som ett lackmustest

Efter förra inläggets långa utläggning om vad pentekostal teologi är, så borde det finnas ett underlag för att bedöma värdet av sådan teologi. Mikael Karlendal (MK) valde däremot ett het annat tillvägagångssätt. Han hittade några specifika texter av Amos Yong … Continue reading

Posted in teologi | Tagged , , , | Leave a comment

Pentekostal teologi – del 2: Innehåll

I detta inlägg så ska vi – äntligen – börja titta på den egentliga innebörden i begreppet pentekostal teologi. Amos Yongs föredrag fokuserade på akademisk teologi, och det är dess utveckling vi ska följa. Men låt mig betona att det … Continue reading

Posted in teologi | Tagged , , , , , , | 2 Comments

Pentekostal teologi – del 1: Bakgrund

Från förra inläggets introduktion vill jag gå över till den egentliga frågeställningen: Vad är pentekostal teologi och behövs den? Just det var ämnet för Amos Yongs föredrag på THS, som jag här sammanfattar och tolkar. Det blir två inlägg om … Continue reading

Posted in teologi | Tagged , | 2 Comments