Kommentarsregler

Jag kommer ha en mycket strikt policy för kommentarer. De ska konstruktivt bidra till diskussionen om det specifika innehållet i varje enskilt blogginlägg, inte bara det övergripande ämnet. En god regel är att du läser igenom hela den artikel du vill kommentera innan du skriver något. Det låter självklart, men det är ofta tydligt att somliga bara reagerar på rubrik eller ingress.

Följande slags kommentarer inte att godkännas:

 • Glada tillrop och vänliga ord av uppmuntran. Kul att du vill uppmuntra, men twittra (@itpastorn), fejsbooka (gunther.bibleteacher) eller mejla gunther at keryx punkt se i stället.
 • Kritik utan substans i form av koherenta argument och/eller relevanta faktauppgifter.
 • Guilt by association och argument ad hominem är totalförbjudet som argument på denna blogg! Skarpa sakliga ordval är däremot mer än välkomna.
 • Information om vad någon anförd person sagt om något annat än det som diskuteras i det aktuella inlägget. Undantag: Om det rör sig om ren och skär ondska, såsom starkt antisemitiska uttalanden, försvar av folkmord, etc. Sådant förstör trovärdighet i alla frågor och är inte en avvikelse från ämnet att påtala.
 • Tips på annat du vill att jag ska ta upp, eller frågor om något annat än det som behandlas i blogginlägget. Skicka det via mejl i stället.
 • Pejorativa ordval eller nedsättande omdömen om personer tillåts inte.

Frågor som “kan du utveckla xyz” är tillåtna. Brutal ärlighet med avvikande meningar uppskattas. Kritik av en persons (inklusive mig) eller grupperings förkunnelse, ställningstagande eller agerande i enskild fråga för gärna förekomma och vara skarpt formulerad. Bara det är sakligt skrivet.

Ibland skriver jag långa inlägg där mitt huvudsakliga resonemang kompletteras med små avstickare, bara för att visa att jag är insatt i frågans komplexitet eller beskriver mina planer på fortsatt utveckling av ämnet i kommande inlägg. Dessa små avstickare leder ofta till mer kommentarer än huvudfrågan, men just eftersom de utgör avvikelser från denna, så är jag mycket restriktiv med att godkänna kommentarerna för publicering, och svarar (i mån av tid) via mejl.

Generellt vill jag uppmuntra långsamma, eftertänksamma samtal och stoppa ”skjut-från-höften” inlägg. Tills vidare kommer allas första kommentar kräva godkännande innan den publiceras.

Fler typer av inlägg som inte tillåts

 • Tu quoque, eller på tonårsspråk Ja, men du rå? Dvs. att påtala ett verkligt eller inbillat problem hos någon annan för att avleda kritik mot sin egen hållning.
 • Red Herring, dvs. att undvika svara genom att introducera en annan fråga.
 • Argument genom någon annans ord, dvs. genom att länka till andra bloggar, böcker eller YouTube eller något annat, i stället för att skriva själv.
 • Länkar för att göra reklam för sin egen blogg eller annan webbplats. De enda länkar som accepteras är pingbacks från sidor som länkar till denna. Vill du svara på din egen blogg, så ge mig en sådan pingback.
 • Kommentarer som inte har ett tydligt argument eller en tydlig fråga.

Exempel 1: Personkritik

I mitt första riktiga inlägg, så skriver jag följande:

Min känsla är nämligen att MK inte riktigt förstått – eller ens verkar vilja förstå vad en pentekostal teologi skulle kunna innebära.

Detta är var jag drar gränsen för personkritik. Jag godkänner mig själv av några skäl:

 • Jag hänvisar till enskild persons agerande i ett enskilt ärende, inte till personens karaktär eller intellektuella förmåga.
 • Jag påtalar att det är min bedömning: ”Min känsla är att…”. Jag skriver inte detta som ett objektivt faktum.

Fler exempel

Fler exempel kommer, allteftersom aktuella fall behöver förklaras.

Reglerna är inte skrivna av Guds hand på stentavlor. Vid behov kommer de att revideras.

Ett par av mina favoritbloggare, Roger E. Olson och Larry Hurtado, har skrivit om hur de ser på kommentarer. Jag har inte samma regler som de, men eftersträvar en liknande diskussion.

Pingbacks accepteras från alla seriösa webbplatser

Kommentarsreglerna gäller inte dem, men spammare, extremistiska webbplatser och troll kommer stoppas.

Anonymitet

Anonymitet undanbedes, men är OK under följande omständigheter:

 1. Du har särskilda skäl att förbli anonym. Det kan röra sig om att du har med känsliga personliga exempel eller riskerar att lida men om din identitet blir känd.
 2. Du uppger en fungerande mejladress och svarar på mejl. Detta måste ske innan kommentaren publiceras.
 3. Anonymiteten är erkänd. Du skriver inte under en fingerad identitet. Du lånar exempelvis inte någon annan persons bild eller hittar på någon overifierbar bakgrundshistoria.
 4. Avatarer (som itpastorn) ska kunna kopplas till en ett vanligt namn (som Lars Gunther), annars räknas de som pseudonymer och då godkänns inte kommentaren.

Det finns gott om undersökningar som visar att anonymitet på nätet sänker trösklarna för samtalen, såväl avseende hyfs som argumentationens kvalitet.

Grammatik, stavning, syftningsfel och liknande

Får och bör påtalas. Jag vill inte att någon accepterar när jag behandlar språket slarvigt!

Vad jag som moderator har för rättigheter och skyldigheter

 • Jag har rätten att tolka mina egna regler och vid behov utvidga/ändra dem så att huvudsyftet bakom dem uppnås, även om detta upplevs som godtyckligt av den som skrivit en kommentar.
 • Jag har rätten att redigera kommentarer, så att väsentliga delar behålls men det som faller utanför inläggets syfte klipps bort.
 • Jag ämnar att informera alla som refuseras om varför det görs, om det inte beror på spam, att kommentaren är helt substanslös eller min tidsbrist!