Usla kreationistiska argument, del 2, Tjocka släkten

På den tiden jag var kreationist besvärades jag gång efter annan av somliga meningsfränder. I sin iver att argumentera mot evolutionsläran tog de till nästan vad som helst. En sådan händelse minns jag än idag tydligt. Det var tredje året på gymnasiet (84-85) och en klasskamrat delade frimodigt ut en traktat till alla han mötte på skolan.

Tjocka släkten? Bild på en apa

I denna tecknade traktat gör en troende person en serie påståenden som den påhittade läraren i biologi inte framställs som kapabel att bemöta. Den slutar i triumf för den troende. Troligen var det den känslan min klasskamrat blev entusiastisk av. Men när jag läste igenom traktaten såg jag ett grovt fel som vi i klassen hade behandlat just på lektionen alldeles innan! Ser du inte detta, frågade jag. Min klasskamrat blev först överraskad. Han hade inte gjort kopplingen. Sedan svarade han att det visste ju inte de flesta som får traktaten i sin hand. Menar du att ändamålen helgar medlen, undrade jag. Jag minns inte vad han svarade, men han fortsatte dela ut traktaterna. Jag skämdes för honom.

Hur skulle jag kunna vittna om min tro för mina plugghästvänner, som definitivt såg alla grova sakfel i denna traktat?

På den tiden var jag också kreationist, gammaljordsvarianten. Och då argumenterade jag flitigt mot evolutionsläran, och jag brukade som sagt vinna mina debatter! Men det fanns material jag avstod från att använda. Jag kommer att beröra kreationism i allmänhet i detta inlägg, men notera att jag främst diskuterar hur den kreationistiska saken läggs fram i just denna traktat. Också som kreationist bör du ta avstånd från den, vilket också somliga gör.

Den här traktaten når en viss publik. Bloggen Apg 29 har lagt upp den, flera gånger. Ibland med mindre lyckat resultat. Och ibland med en missad en panel, så att serien inte är komplett.

Vill du läsa den i sin helhet finns den också på Chick Publications sida. Gå dit och repetera dess innehåll om du behöver. Jag kommer att posta allt nedan, men det kan vara en god idé att först läsa igenom traktaten utan mina kommentarer, för att få en bild av dess helhet.

Jack T. Chick (1924 – 2016)

Serietraktaten är gjord av Jack T. Chick, en person som det är svårt att få fram tillförlitlig information om. Chick var en typisk fundamentalist i ordets egentliga mening. Han lärde att de sant troende skall isolera sig från andra kristna som kompromissar, att ekumenik är en förberedelse för antikrists maktövertagande, att den katolska kyrkan är Babylons sköka, och drivkraften bakom allt möjligt ont i världen. Han står för King James Only hållningen om Bibeln. I Chicks värld är kristen rockmusik av djävulen. Hans traktater är för övrigt fulla av demoner med eldgafflar och skildringar av helvetets bokstavliga eldar.

De slutar ofta med att människor möter vad Brian Zahnd träffande kallat The Great Faceless Giant.

Tecknad ansiktslös gigant sitter på en tron

I några traktater och serieboken Alberto (PDF) för Chick fram otroliga lögner, orimliga och motbevisade, om den katolska kyrkan. Jag är inte katolik. Jag tror inte att Jesus instiftade ett Petrusämbete. Jag tror inte att påven är Kristi ställföreträdare på jorden. Men Chicks kritik av den katolska kyrkan är bortom all sans ovederhäftig.

Trots att Chicks traktater ofta beskrivs som dömande har de spridits långt utanför de fundamentalistiska miljöer där Chick hörde hemma. Chicks fundamentalism innebar, eftersom det var en äkta fundamentalism, en stark antikarismatisk hållning. Hela pingstväckelsen från Azusa Street och framåt sågs av Chick som demonisk. Detta till trots kom hans traktater att få spridning i Sverige främst genom den karismatiska Jesusrörelsen, och dess bas på Jutatorpet under ledning av Jim MacInnes.

Jimmy Heawenson nämner att i de svenska utgåvor av Chicks traktater, som kom via Jutatorpet, var antikatolicism och andra exempel på avståndstagande från andra kristna nedtonade. Den nuvarande distributören, Förlaget Dragen Ut delar helt och hållet Jack Chicks hållning gentemot den katolska kyrkan och sprider hans konspirationsteori att den karismatiska väckelsen är en samordnad attack på kyrkan från katolikerna.

En inledande fråga du som använder denna traktat bör ställa sig är om du anser att Jack Chick står för en tolkning av den kristna tron som du delar?

Och en följdfråga är om du vill förmedla kontakt med det övriga som framförs av Chicks förlag? Är du så förtjust i denna traktat att det är ett pris du vill betala?

Är traktaten i bruk

Jag har sett denna traktat lite här och där, dock med minskande frekvens. Vänner jag frågat minns den främst från 80-talet, men en och annan har sett den också nyligen. Chicks traktat spreds tidigare vitt och brett i kölvattnet av Jesusrörelsen, men från från 1987 och framåt distribueras de i Sverige som sagt av Dragen Ut. Detta förlag delar i allt väsentligt Chicks fundamentalistiska separatism i alla frågor. Chicks traktat har med andra ord flyttat ifrån en sprudlande väckelserörelse till en mycket snäv och liten fåra vid sidan av nästan all svensk kristenhet.

Min bedömning är dock att just i Sverige finns traktaten Tjocka släkten kvar i viss cirkulation, förutom då på Apg 29-bloggen. Den svenska distributören skriver att Chick Publications aldrig trycker färre än 10.000 exemplar åt gången. Det är därför bara några få av de traktat som översatts till svenska som går att beställa, men denna är en av dem. Nytryck sker inte varje år och uppskattningsvis sprids denna traktat i maximalt något tusental per år i Sverige. De uppger att två andra traktat är populärare, men jag har inte stött på dem, och deras innehåll ligger vid sidan av ämnet.

Det främsta sättet som någon kommer i kontakt med traktaten är nog just genom Apg 29-bloggen. Det sägs på den att tusentals personer besöker den dagligen. Webbutvecklaren i mig är mycket skeptisk till att Christer Åberg, som driver bloggen, har en korrekt besöksstatistik. Siffrorna är helt enkelt inte rimliga. Jämför med Åbergs YouTubekanal, där de flesta filmer får några hundra visningar, inte mer. Men oavsett besöksstatistikens orimlighet får Apg 29-sidan en hel del besök.

Detta är inte den mest betydelsefulla insatsen som görs för att sprida kreationism i Sverige och den kritik jag levererar nedan bevisar inte att kreationism i sig är falsk. Det vore att begå the fallacy fallacy (argumentum ad logicam). Min kritik av kreationism som sådan har påbörjats på annan plats.

Däremot skulle jag önska att någon kreationist talade med Christer Åberg och bad honom ta ner traktaten, eftersom den skadar den kreationistiska saken (ert intresse), och i längden också det kristna vittnesbördet i Sverige (mitt intresse). Jag tror inte att han lyssnar på mig.

Den svenska distributörens presentation

Förlaget Dragen ut presenterar traktaten med dessa ord:

Den tredje heter: Tjocka släkten. En tecknad lättläst traktat, som handlar om evolutionsläran. Traktaten är uppdaterad med senaste fakta, som klart visar att denna lära är falsk.

Ett märkligare påstående än att denna traktat är uppdaterad med senaste fakta är svårt att hitta, vilket jag kommer att visa nedan.

Jag har kontaktat förlaget inför denna artikel och gett dem chans att förklara hur de som distributörer ställer sig till de olika delpåståenden som görs i traktaten. Min uppskattning på hur många som sprids varje år bygger på den mejlkonversation jag haft med dem. I övrigt har de inte svarat på mina frågor.

Denna traktat kom ursprungligen ut 1970 och har uppdaterats med ungefär femåriga intervaller, åtminstone fram till 1990-talet. I en tidigare version fanns exempelvis ett påstående att forskare kunnat rekonstruera hur olja bildats inom loppet av några timmar, vilket skulle tala mot tanken att det behövts årmiljoner för att skapa olja i naturen. Det argumentet är övergivet av större delen av alla kreationister, så det verkar som att ibland har Chick, eller den som hjälper honom med traktaten, uppdaterat vissa argument.

Traktatens inledning, den hemska läraren

De första stripparna presenterar vad Chick tänker sig att en bibeltroende kristen kan tänkas råka ut för i en sekulär studiemiljö. Självklart är dessa tecknade för dramatisk effekt, men den ateistiskt ivrande biologiläraren menar jag är utbredd bland kreationister. Det finns fler exempel. Och det finns flera vandringssägner där en smart student tystar en ateistisk professor.

Läraren frågar Hur många av er tror på utvecklingsläran?

Entusiastisk skara svarar Vi magistern. - Är alla överens? Ensam röst långt bak: Inte jag

Du kan lämna klassen omedelbart!! När du bett alla om ursäkt för din oförskämdhet och okunnighet, låter vi dig kanske komma in igen!

Nej förresten, jag tror att jag förhastade mig lite. I stället ska jag ta och göra mos av dina tokiga idéer här inför hela klassen. - Tack magistern. (Någon säger Tokstolle). - Vad får dig att tvivla på utvecklingsläran? - Därför att Bibeln säger att allting förökat sig efter... Klassen: Ha Ha ha. Läraren skriker: Stopp, stopp din fanatiker

(Läraren blir jättearg och kräver att eleven ska tala enbart i vetenskapliga termer

Än så länge har inga påstådda fakta nämnts, utan detta är prologen. En antagonist i form av en otrevlig lärare och en protagonist i form av en modig, men ensam, kristen ung man har presenterats. Den hätska läraren och den lugne och sympatiske kristne är stereotyper, men jag tror att en sak som tilltalar kristna läsare är det mod som uppvisas. Och inte bara kristna. Vi skulle väl alla vilja vara den som modigt och sakligt står upp för våra övertygelser?

Men bildspråket i traktaten har ett mycket allvarligt problem. Läraren har judiska drag och studenten är en blond vit yngling, som skulle platsa i ett kampanjmaterial för högerextrema rörelser. Rasstereotyper är ett återkommande problem i Chicks traktater, och hans israelvänlighet till trots är detta inte enda gången han kommer snubblande nära antisemitism i sitt sätt att teckna. Och upplysningsvis är stöd till landet Israel inte ett vaccin mot hysa antisemitiska tankegångar!

Lärarens svamliga inledning

Läraren: Min unge man, bevisen ar överväldigande. ALLA skolor lär ut den. Överallt tror man på den. DNA bevisar den, vetenskapen bevisar den, kol-14 metoden bevisar den. FAKTA-FAKTA FAKTA! Huxley. G. Gaylord Simpson, Darwin. t.o.m tidningar som Life. Time och Look är övertygade. Eleven: Men?

I grund och botten är det som presenteras ett argumentum ad populum, ett majoritetsargument. Nu är det så att 98 % av alla vetenskapsmän och 99 % av alla biologer med doktorsgrad i USA menar att evolutionsläran menar att djur och människor har utvecklats över tid. Beroende på urval och hur frågan ställs kan andra undersökningar visa på lite andra siffror, men inte så att den grundläggande bilden ändras.

Evangelikala vetenskapsmän är också till allra största delen anhängare av teistisk evolution. Antalet medlemmar i ASA som är faktiska forskare övergår med hästlängder antalet inom kreationistiska organisationer, vars bas av forskare inom området är extremt få. Den stora majoriteten av alla drivande kreationister är inte forskare, utan andra.

När troende amerikaner tillfrågas om hur stor andel av forskarna som avviker från majoritetslinjen gissar de oftast på tok för högt. Att utsättas för kreationistisk propaganda gör att de tror att evolutionsläran är en teori i kris, med en stadig ström av avhoppare. Så är inte fallet. Det finns fler forskare som heter Steve i förnamn och accepterar evolutionsläran, än det finns namn totalt på de listor över avhoppare (dissenters), som publiceras av olika kreationistiska rörelser. Och ungefär en forskare av hundra heter Steve.

Evolutionsläran är inte utifrån någon enda aspekt, annat än kreationistiskt önsketänkande, en lära i kris. Däremot har den utvecklats och forskningsvärlden identifierar idag kompletterande mekanismer inom utvecklingen, såsom genetisk drift, punkterad jämvikt, genetisk rekombination och epigenetik. En av de kanske största konsekvenserna av att vi idag kan läsa DNA är att forskningsfältet hur olika DNA-sekvenser aktivera eller avaktiveras har uppstått. Fåglar bär exempelvis på DNA-sekvenser som gör att de skulle kunna utveckla tänder, men de är normalt avaktiverade. I laboratorieexperiment har forskarna kunnat aktivera dem. Men sådana nya upptäckter skadar inte evolutionslärans ställning, utan förstärker helhetsbilden som den ger. Djur och växter utvecklas över tid från gemensamt ursprung. Detta kan uttryckas som att kärnan stärks även om periferin förändras.

I traktaten ges naturligtvis inte läraren tillfälle att något av all den evidens som stödjer evolutionsläran. Han får bara säga fakta, fakta, fakta, som om där inte fanns någon. Wikipedias artikel Evidence for common descent är mycket lång och några enskilda exempel kan möjligen diskuteras, men för den som avsätter några år åt att sätta sig in i de olika exemplen på djupet lär sällan kunna avfärda dem som svammel.

Och detta är vad som händer igen och igen. Kristna ungdomar får i kyrkan lära sig alltför ofta att det inte finns några fakta som stödjer utvecklingsläran. När de själva ser vilka sakskälen är hamnar de i troskriser. Mina kritiker vägrar titt som tätt acceptera att så är fallet, men det är inte bara en myriad av personliga vittnesbörd som styrker detta, utan vetenskapliga undersökningar om varför människor lämnar tron.

Huxley och Gaylord

Läraren nämner tre namn. Som en liten exkurs kan det vara värt att diskutera dessa namn och några andra som kunde ha nämnts. Darwin är kanske självklar att nämna, men vad inte alla vet är att det fanns fler i hans samtid som var på väg att göra samma upptäckt. Darwin var den som hann publicera först. Det har ibland uttryckts förvåning över hur snabbt Darwins idéer accepterades, men utifrån de upptäckter som redan hunnit komma fram inom biologi och paleontologi var tiden helt enkelt mogen.

Nästa namn är (Thomas Henry) Huxley, kallad Darwins bulldog eftersom han blev den som mer än någon annan i Europa kom att plädera för Darwins idéer. Han var också den som myntade begreppet Darwinism. Huxley var en tydlig kritiker av socialdarwinism och agnostiker. På amerikansk mark var det Asa Gray, en väckelsekristen och synnerligen välrenommerad botanist, som blev den som spred Darwins tankar.

Väckelsekristna sammanhang hade relativt små problem med evolutionsläran. Moody samarbetade med en Henry Drummond och lät honom tala på sina kampanjer. Drummond var en viktig ledare i sin samtid och en anhängare av teistisk evolution. Och som jag påtalat tidigare, i bokserien The Fundamentals finns det artiklar som accepterar såväl jordens höga ålder som biologisk evolution.

Motstånd kom från teologer som utöver sin tro på Bibeln var bundna av de specifika tolkningar som framförts av Luther, Calvin och Ellen White. Det var inte väckelsekristendomen som blev ungjordskreationismens bas, utan luthersk och kalvinsk ortodoxi, samt framför allt sjundedagsadventistmen.

Det tredje namnet i traktaten, George Gaylord Simpson (1902–1984, var en oerhört viktig paleontolog. Att bara nämna namn är inget argument, men till skillnad från den av kreationister så flitigt citerade Charles Etheridge är åtminstone Gaylord Simpson en tungviktare i sammanhanget. Som auktoritetsargument betraktat är det tusenfalt bättre.

Finns det olika slags evolution?

Studenten: Finns det inte sex olika åsikter om hur utvecklingen gått till? Läraren: Jo. Skriver på tavlan: 1. Kosmisk utveckling - Big Bang framställer väte. 2. Kemisk utveckling - Högre element utvecklar sig. 3. Stjärnor och planeter utvecklas från gas. 4. Organisk utveckling - liv från berggrunden. 5. Makroevolution - förändringar mellan olika djur och växtarter. 6. Mikroevolution - förändringar inom arterna. Studenten: Endast den sista har observerats och kan kallas vetenskap. De andra fem är lösa antaganden. Klassen: Där kom han med någonting. Läraren: JAG TYCKER INTE OM DIN ATTITYD. Låt oss diskutera de riktiga fynden efter förhistoriska människor fram till vår tid.

Här syns Chicks beroende av Kent Hovind (Dr Dino). I det engelskspråkiga originalet finns dessutom ett antal referenser till Hovind. Jag har sett ett påstående att Hovind rent av är den som skrivit traktaten i dess senaste utgåva, men inte kunnat belägga det.

Hovind brukar inleda sina anföranden med att göra just denna uppräkning av sex slags evolution. Här är traktaten felöversatt till svenska, där studentens frågar om sex olika åsikter, men det Hovind och det engelska originalet talar om är en slags övergripande utveckling från Big Bang till människa ur sex olika aspeketer. Ingen forskare talar om alla dessa som evolution, så det enda sättet den påhittade läraren skulle känna till uppdelningen vore om han anammat Hovinds syn.

Hovind är också av övriga ungjordskreationister betraktad som ett problem. När CMI, Creation Ministries International, en ledande ungjordskreationistisk organisation, listar en uppräkning argument som vi inte borde använda, är Hovind måltavla för nästan allihop.

Primitiva människor har dödat ett djur och säger att en av dem är en god jägare.

Ett annat exempel på att Chick förlitade sig på Hovind är detta tack i inledningen av serieboken Primal Man.

Studentens svar, att bara mikroevolution har observerats bemöter den påhittade läraren inte alls och klasskamraterna säger att studenten kom med någonting. Chicks traktat utmålar det som att replikväxlingen är vunnen. Det hade aldrig hänt i verkligheten. Den bakomliggande förklaringen är kreationisters uppdelning mellan vad de kallar äkta vetenskap, vilket de definierar som observationer man kan göra i form av experiment eller se med sina egna ögon i naturen, och historisk (falsk) vetenskap, sådant som hände i dåtid, när ingen var med och såg det hända. Vetenskapsfilosofiskt är resonemanget undermåligt. Historia rekonstrueras hela tiden inom vetenskapen.

Bones, bild på huvudrollsinnehavarna

TV-serien Bones låter oss följa en rättsantropolog. Hennes slutledningsförmågor är kanske överdrivna, men vid det här laget är rättsantropologi så vedertaget att kunskaperna återanvänds inom den vanliga historievetenskapen.

Det studenten gör i traktaten är att han underkänner abduktion som en väg till kunskap. Utöver att det omöjliggör all historisk vetenskap, så omöjliggör det för läkare att ställa diagnos, och för kristna apologeter att försvara tron på Jesu uppståndelse som en historisk händelse. Ingen av oss var ju där och såg det hända!

Så här lång framställer traktaten ställningen som 1-0 till studenten, men i verkligheten är ställningen 0-3 till lärarens fördel. Studentens självmål är:

  1. Att använda Kent Hovind som källa uppvisar dåligt omdöme.
  2. Att definiera evolutionsläran som att den inkluderar kosmologi och abiogenesis (livets uppkomst).
  3. Att underkänna abduktion som en väg till kunskap.

Skallars datering

Läraren: Här har vi det första och mest berömda fyndet av förhistoriska människor - neandertalskallen. Moderna dateringsmetoder visar att människan är mycket äldre än Darwin ens kunde ana!

Läraren: Lucy, som är den äldsta och mest kända föregångaren till människan, är 2,9 miljoner år gammal. Studenten: Bara 2.9 miljoner? Richard Leakey fanns en normal människoskalle i berggrunden som var 212 miljoner år. Tyvärr magistern, men de flesta experter är nu överens om att Lucy bara var en ovanlig schimpans, inte en felande länk. Läraren: Sätt dig ner genast! Studenten: Ja, magistern.

Först en petitess. Bilden i första rutan föreställer inte en neandertalare, utan Javamänniskan. Kreationister brukar inte få till korrekta fakta om Javamänniskan heller, men här nämns den inte.

Det finns numera en mängd fynd av neandertalare, deras släktingar denisovamänniskan, och vi har kunnat extrahera DNA ur fynden, samt jämföra det med vårt DNA (homo sapiens). Det finns flera hundra platser där vetenskapsmän har hittat spår av neandertalare. Vi kan rekonstruera var de fanns och under vilka tidsperioder rätt väl.

Det som sedan sägs av studenten om Richard Leakey lär gälla fyndet KNM ER 1470, dvs. Homo rudolfensis Kreationister nämnder det ofta som ett exempel både på misslyckad datering och som att detta fynd och andra av Leakey motsäger allt vad vi vet om homo-arternas utveckling. Det är extremt svårt att få en helhetsbild av vad kreationister säger runt denna fråga och andra, eftersom det förekommer gott om motsägelser och i princip aldrig några källhänvisningar. Vem som först sade något och vilka som sedan bygger vidare på det och hur går inte att rekonstruera. Det förekommer som sagt ytterst lite forskning bland kreationister, de är nästan uteslutande intresserade enbart av att sprida sina idéer.

Det är sant att KNM ER 470 först daterades fel. Fyndet ansågs först vara tre miljoner år gammalt, men det har justerats till 1,9 miljoner. Dateringen 212 miljoner år är stört omöjlig att belägga utanför kreationistisk litteratur, och när andra har tittat på de uppgivna källorna visar det sig att som bäst kan man kalla det Chick/Hovind skriver för en övertolkning.

Och var det en normal skalle, som det står i traktaten? Den kreationistiska organisation ICR säger att KNM ER 470-skallen hade ett kranium som rymde en hjärna ungefär hälften så stor som en nutida människas. Till och med de motsäger därför traktatens påstående om att det var en normal människoskalle. Och ICR är inte den kreationistiska organisation som är mest försiktig.

Richard Leakey själv var inte en motståndare till att människan utvecklats genom evolution.

Skalle med primitiva drag

KNM ER 470-skallen rekonstruerad.

Lucy/Luke

Studenten gör det hårresande påståendet att de flesta experterna numera är överens om att Lucy var en ovanlig schimpans. Om studenten hade sagt att han hade något slags argument mot vad alla experter säger så hade det argumentet kunnat diskuterats. Det hade antagligen varit gått att avfärda, men det hade behövt diskuteras. Nu används ett påhittat auktoritetsargument, som läraren i traktaten accepterar utan att säga emot. Det är vansinne!

Ungefär så här skulle det meningsutbytet ha sett ut i verkligheten:

Student: Alla experter säger... Läraren: Nej, inte en enda nämnvärd expert säger att Lucy var en schimpans.

Bilden är tagen från en parodi på Chicks traktat. Parodin har sina egna problem. När ateisten kritiserar Bibeln på slutet görs det på samma ytliga sätt som när kreationisten i originalet kritiserar utvecklingsläran.

Självklart finns det kreationister som ifrågasätter om höftbenen är bevis för en upprättgående, tvåfotad art och har skrivit långa tekniska utläggningar som stöd för sin åsikt, kryddade med lösryckta citat. Här är inte platsen att ta den diskussionen. Traktaten hänvisar till en påstådd majoritet av experter. Det är lögn och förbannad dikt att påstå att de finns. Det är ovärdigt den kristna tron.

Tilläggas bör att det gjorts fynd från fler än 300 individer av den art som Lucy tillhörde (Australopithecus afarensis). Det är inte bara utifrån ett enda skelett som paleoantropologerna drar sina slutsatser. (Paleoantropologi är läran om utdöda människoliknande arter och den mänskliga förhistorien.)

Faktum är att det mest kompletta skelettet som någonsin hittats av en Australopithecus afarensis presenterades så sent som i december 2017. Då hade det mödosamt grävts fram och undersökts under 20 års tid av Ron Clarke och medhjälpare till honom vid Universitet i Witwatersrand. Skelettet är betydligt mer komplett än Lucy. Vad nytt lärde vi oss av det? Nästan ingenting. Det bekräftar i allt väsentligt vad den gängse teorin redan säger!

Kul faktum vid sidan av: Numera börjar flera röster höras för att identifiera skelettet av Lucy som en man, Luke eller Brucey, inte Lucy. Detta har inte slagit igenom på Wikipedias artikel.

Är paleoantropologins fynd trovärdiga?

Läraren: Genom att rekonstruera fragmentära fossila fynd kan vetenskapen visa på stegen i den långa vandringen från apliknande förfäder till människan. Med underbara små namn som pliopheticus, proconsul, dryopeticus til paranthropus till homo erectus och så vidare fram till den moderna människan. Studenten: Magistern, jag har en karta som visar några häpnadsväckande fynd som sällan offentliggörs. Kan jag få visa den? Läraren: Detta bör vara intressant! Får vi titta på den? Vetenskapen har alltid svaret.

Lärarens framställning har här ett löjets skimmer över sig. Dels säger han fragmentära fynd för att det ska betonas hur godtycklig denna vetenskap är, dels säger han underbara små namn på ett sätt som gör hans ord just löjliga. Märkligt nog accepterar läraren studentens anspråk på att ha en karta med evidens. Tydligen ska en lärare på högskolan vara så dåligt påläst att han rakt upp och ner accepterar sällan offentliggjorda fynd!

This chart has so many half-truths that it is hard to believe it was not made by someone who tried to make Christians look bad

Hur läraren skulle ha reagerat, från parodin.

Vad söm följer nedan är återigen mer skräp från Kent Hovind:

Nästan alla experter är eniga om att Lucy bara var en tre fot lång schimpans. Heidelbergmänniskan: Man har bara hittat ett käkben efter honom. Många ansåg att han var helt mänsklig, bland annat den berömda antropologen Allen Hrdleka. Nebraskamänniskan: Byggdes upp av vetenskapsmän på grundval av en tand, som senare visade sig komma från ett utdött mysksvin. 
Piltdownmänniskan. I 40 år lurades den vetenskapliga världen att tro att det här var en apmänniska. 1953 avslöjades fyndet som ett rent bedrägeri. Pekingmänniskan
500 000 år gammal sade man, men allt bevismaterial har försvunnit. En av de få som fick undersöka fyndet, M. Bouvie, kom fram till att han inte var någon apmänniska

Om vi går igenom dessa i tur och ordning:

  1. Lucy har jag redan behandlat ovan. Här upprepas galenskapen.
  2. Heidelbergmänniskan, Homo heidelbergensis, fanns det uppemot 10 fynd av när traktatens senast gjordes om. Sedan 90-talet har det gjorts ännu fler fynd. 90 % av alla kända ben har hittats med start 1992 i grottan Sima de los Huesos i norra Spanien. CMI använder analyser gjorda av Heidelbergmänniskans öra för att klassificera gruppen som äkta människor, ättlingar till Adam och Eva. De erkänner alltså att det finns fler fynd än bara en käke. Paleontologer är inte helt eniga om detta är en egen art, eller om den ska räknas ihop med homo erectus. Det som skiljer dem åt är hjärnvolymen. (Den i traktaten nämnde Hrdleka finns inte i det amerikanska originalet och jag kan inte hitta någon information om honom. Hans namn kan ha nämnts i en äldre utgåva på engelska.)
  3. Nebraskamannen var ett i det långa loppet litet misstag som ingen skulle komma ihåg om det inte användes av kreationister för att misstänkliggöra all paleoantropologi. Tolkningen att det var en föregångare till människan var inte utbredd och misstaget korrigerades inom ett decennium. Även här accepterar CMI att vetenskapen inte lät sig luras. De skriver: ‘Nebraska man’ was not accepted by many of the leading experts who studied it, or its cast, at the time. Yet the public was given the impression that this tooth was a major piece of evidence for evolution.
  4. Piltdownmannen var verkligen ett falsarium. Troligen spelade såväl brittisk nationalism som europeisk rasism roll för att hålla tron på att det var ett äkta fynd vid liv, eftersom det motsade teorin om att vårt ursprung är i Afrika. Piltdownmannen var ett kontroversiellt fynd under alla år som det på allvar diskuterades, innan vetenskaplig konsensus nåddes 1953, 41 år efter dess påstådda upptäckt, att det var en förfalskning. En liknande förfalskning vore stört omöjlig att göra idag pga. framstegen med DNA-teknik, hur vi kan analysera kemikalierna i ben, etc.
  5. Pekingmänniskan, Homo erectus pekinensis, är ett av de mer kända och ett av de första fynden av homo erectus. Duane T. Gish, en av de viktigaste ungjordskreationisterna, knuten till ICR, The Institute for Creation Research, hävdar att Pekingmänniskan troligtvis var en stor apa. Hos AiG, Answers in Genesis, kan vi däremot läsa att Pekingmänniskan var en människa och inte en apa. Ett fossil som den ene kreationisten kallar apa och den andra människa, är inte det en perfekt övergångsfossil? Traktaten säger inte vilket alternativ vi bör välja.Vem den i traktaten nämnde M. Bouvie var kan jag inte hitta information om. Han nämns inte i den nuvarande engelskspråkiga versionen. Fynden undersöktes dock av flera personer. Fossilen försvann 1941 när de skulle flyttas från Beijing till USA strax innan Japans attack på Pearl Harbour och samtida attack på amerikaner i Kina. Detta gör somliga, men inte alla, kreationister till föremål för konspirationsteorier, ungefär som i traktaten, trots att det finns utförliga avgjutningar och beskrivningar av fossilen. (Självklart är detta dock en begränsning, eftersom de inte kan undersökas med moderna metoder för kemisk analys, DNA, skiktröntgen, etc.
Två käkar, en mycket bedare än den andra

Heidelbergmannens käke till vänster, nutida människa till höger. De är inte lika breda! (Bilden är från Humankind Emerging, av Bernard Campbell.)

Neandertalmänniskan: Vid den internationella zoologkonferensen 1958 konstaterades att man vid den första rekonstruktionen märkte att det var en fråga om en äldre man som led av ledgångsreumatism. Nya Guineamänniskan
Härrör sig från 1970. Den här arten har blivit funnen i ett område som ligger strax norr om Australien. Cro Magnonmänniskan: Han är jämställd i fysik och hjärnvolym med den moderna människan. Han hade en högt utvecklad kultur och är berömd för sin fina målningskonst, så vad är det som skiljer? Den moderna människan: Den här varelsen tror att vi härstammar från apliknande förfäder. ’De ville gälla för visa men blev till dårar’ Romarbrevet 1:22

Det som står om neandertalarna här verkar utgå från att det bara finns något enstaka fynd. Det är en premiss som är helt uppåt väggarna. För att vara kreationism är detta osedvanligt klumpigt. Du får en helt annan bild på CMI.

Numera kan vi med rättsmedicinska verktyg analysera också neandertalarnas ben väldigt väl. Somliga hade reumatism, andra inte. Att hänvisa till en diagnos som gjordes långt innan, men återberättades 1958, i en traktat som sägs vara uppdaterad med de senaste rönen är bara befängt.

I originalet på engelska nämns Dr. A.J.E. Cave, och att his examination showed att remuatism var förklaringen till neandertalarnas utseende. Att vi skulle tro på denna hänvisning hellre än modern rättsmedicin är en märklig hållning. Jag får känslan att Chick/Hovind kastar in namn lite här och där för att få traktaten att verka trovärdig.

Att identifiera Nya guineamänniskan är inte lätt. Också bland dem som skrivit vederläggningar av traktaten går motargumenten isär. Chick/Hovind säger inte vad som avses, men verkar tro att en människa som dog 1970 har presenterats någonstans som förhistorisk. Förklaring av vad de kan tänkas mena mottages tacksamt. En ospecificerad Nya Guinemänniska nämns i en kreationistisk bok av Evan Shute, Flaws in the Theory of Evolution, som skrevs 1961. Kanske är det därifrån de Chick/Hovind fått denna ytterst märkliga referens.

Till sist verkar Chick/Hovind mena att Cro Magnonmänniskan och Homo Sapiens är två olika arter enligt evolutionsläran. Dags för en facepalm, tror jag.

För den sista figuren är originalet spydigare: This genius thinks we came from a monkey. Här verkar faktiskt de svenska översättarna ha gjort en korrigering, eftersom deras version talar om en apliknande förfäder, vilket är tvåfalt bättre, eftersom det också har ordet förfäder i pluralis. Dock är denna sena räddning av intet värde när precis allt som stått fram tills dess är rena rappakaljan.

De senaste rönen?

Traktaten innehåller halvsekelgamla missuppfattningar från kreationismens värsta ytterkant. Det som hänt de senaste 25 åren är ett gigantiskt genombrott i vår förmåga att läsa DNA. Det innebär att ytterst små fragment av ben kan låsa upp en smärre värld av förståelse. Titta på bilden nedan:

En liten benbit för en fingerled med en ritad hand

Ett obetydligt fynd, ett ben som är en del av en fingerled från en Denisovamänniska. Vad säger det?

Svaret är hur mycket som helst. Ur detta enda lilla benfragment har forskarna kunna rekonstruera en komplett DNA-sekvens 60 gånger om!

Det hittas numera så många fynd av förhistoriska människor varje år att inte ens forskarna inom fältet hinner med att hålla reda på alla. Varje år, det senaste årtiondet, har forskarna hittat hundratals fossiler, skriver paleoantropologen John Hawks, och han summerade också läget så här i februari 2017:

The last time scientists tried to generate a compendium listing basic information about fossil remains from the important sites, it stretched to four volumes covering more than 1800 pages. That was more than ten years ago.

Läs gärna hela hans artikel. Den är kortare än min!

När de skarpaste hjärnorna inom kreationismen, inom CMI, försöker förklara varför neandertalarna är vanliga människor som oss, utelämnar de en mycket viktig detalj. Deras resonemang motsägs genom vad vi lärt oss av DNA-analyser från fossiler. Neandertalarna var inte våra föregångare, säger de, och det är korrekt. Men så har heller ingen evolutionsbiolog lärt på väldigt många år. De var våra kusiner och genom DNA-analys vet vi att, var och när det förekommit att neandertalare och homo sapiens parat sig med varandra.

Det finns fel, och det som är så galet att det inte ens är fel. Chicks traktat är i denna kategori. Och då är jag bara halvvägs igenom den. De galnaste påståendena återstår att analysera. Jag återkommer i ett ytterligare inlägg.

Bonusreflektion

När jag letade efter källor till den här artikeln hittade jag en underbar självmotsägelse i barnmaterialet från Answers in Genesis (AiG). På ena sidan säger AiG att såväl Peking- som Javamänniskan var människor och accepterar fossilens äkthet. På en annan säger de att Javamänniskan var en apas överdel av en skalle och en människas lårben, och ifrågasätter fossilen för både Peking- och Javamänniskan. En dubbel kontradiktion! På den andra sidan är de dessutom värsta sortens konspirationsteoretiker.

Det här är ett återkommande fenomen. I ena artikeln kan AiG säga att Australopithecus sebida var en människa och ättling till Abraham, för att strax därpå säga att det bara var en apa. Inom organisationen gäller principen att den ena handen inte vet vad den andra gör. Resultatet blir därefter.

This entry was posted in skapelsen and tagged , , , , , , , , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Usla kreationistiska argument, del 2, Tjocka släkten

  1. Pingback: Usla kreationistiska argument, del 3, Tjocka släkten fortsättning | itpastorn.nu

  2. Pingback: Usla kreationistiska argument, del 4, Tjocka släkten avslutning | itpastorn.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.