Usla kreationistiska argument, del 3, Tjocka släkten fortsättning

I mitt förra inlägg inledde jag en granskning av traktaten Tjocka släkten. Det jag visade där var att nästan varenda panel traktaten igenom är galet fel, men detta till trots har de mest häpnadsväckande usla argumenten inte dykt upp ännu. Och de får vänta lite till. Jag tror det är bäst att öka från två till tre inlägg. Så först lite mer av det normalt usla.

Läraren tänker: Milda makter, jag måste ta det lugnt. Läraren: Alla dessa lager i berggrunden har miljoner år mellan sig. Vi kan veta hur gamla de är genom de fossiler som de innehåller. Studenten: Men magistern, hur daterar man då fossilen? Läraren: Det var en bra fråga. Vi kan veta fossilens ålder genom att vi vet vilken ålder avlagringarna har, där de finns. Studenten: Men är inte det en kringgående tankegång?

Av någon märklig anledning har läraren i traktaten alltså accepterat studentens gallimatias och börjar känna sig i underläge. I originalet tänker han: He is killing me. Att det inte finns en enda geolog i världen som resonerar som den tänkta läraren bekommer inte Jack Chick/Kent Hovind.

I denna panel är traktaten dåligt översatt. Det studenten beskyller läraren, och den gängse vetenskapen för, är att använda ett cirkelargument, circular reasoning.

Ett mer troligt scenario finns i parodin:

Student: He is crushing me with logic! Isn't it true that you determine dates of fossils and rock layers to EACH OTHER. Isn't that circular reasoning? Teacher: ENOUGH with the Straw Men! Name ONE reputable scientist that does that! There are far better ways to date rock layers, as well as fossils, where one has nothing to do with the other. Such as radiometric dating.

Utan att här gå in på hur de olika geologiska lagrens datering i detalj, så bör alla, kreationister som evolutionister, vara överens om att det finns en uppsjö av olika argument som geologerna bygger på för att göra denna datering. Radiometrisk datering är ett av flera verktyg. Detta är ett område som kreationister, typ Mats Molén, verkligen brukar gräva ner sig inom. Men också han borde instämma i att traktatens tänkta elev verkligen framför ett uselt argument.

Sedan följer fyra replikskiften där traktaten är på normal kreationistisk nivå, möjligen i den sämre änden av skalan.

Polystratafossil, min favorit!

Jag har sagt att jag brukade vinna debatterna under min tid som kreationist. Nu kommer mitt kungsargument, det som ingen kunde svara på. För hur ofta möter man någon som har tillräckliga kunskaper i geologi för att säga emot detta.

Studenten: Hur kan man säga att avlagringarna har olika ålder? Det finns förstenade träd som går igenom flera avlagringar. Vissa ligger t.o.m. upp och ner, tvärsigenom avlagringar på ’flera miljoner’ år.

Nu är det kanske lite svårt att se vad bilden föreställer. Det engelska originalet hänvisar till Kent Hovinds webbplats för att se bättre bilder. Jag hittar inga bilder där, så jag lånar en på Wikipedias artikel om polystratafossil.

Förstenat träd som står upp genom lager av sten

I själva verket är detta argument ett självmål, för detaljerna kring denna typ av fossil låter sig bättre förklaras av den ordinarie vetenskapliga modellen än av den ungjordskreationistiska. Min egen historia om just detta argument är för lång för att tas med nu. Men så länge som man argumenterar med någon som saknar kunskaper om geologi är argumentet användbart. På ytan verkar det fungera.

Eftersom det redan på 1800-talet fanns fullt acceptabla förklaringar om dessa fossil, så finns det också kreationister som varnar för att använda argumentet. Jack Chick/Kent Hovind hör inte till dem som har ett sådant omdöme.

Häckla Haeckel

Dags för en stapelvara inom kreationismen, Ernst Haeckel (1834 – 1919), och hans teckningar där han jämför embryon av olika djur.

Läraren: Ja, här är ett bevis för utvecklingsläran. Mänskliga foster har hudveck som bevisar att människor har utvecklats från fiskstadiet för miljontals år sedan. Studenten: Magistern, Ernst Haeckel gjorde de där teckningarna 1869 och 1874 visade de sig vara fel. Hudvecken är inte gälar, de växer ut till ben i öronen och körtlar i halsen. Läraren tänker: Jag hatar den där. Röst från klassen: Oj, i 125 år har dom varit fel och finns fortfarande i våra böcker.

Kreationister hävdar att Haeckels argument, att fosterutvecklingen rekapitulerar artens utveckling. Jag ger dem rätt. Detta argument diskuterade jag med min biologilärare på gymnasiet (84-85) och det fanns med i min lärobok. Dock inte med Haeckels egna felaktiga teckningar. Det var inte kreationister som avslöjade Hackels felaktigheter, utan andra forskare. Redan inom några år efter att de infamösa teckningarna publicerats.

Redan 1874 gjorde Wilhelm His Sr. denna bild där han jämförde en böjd gummislang med en hönshjärna, för att påvisa problemen med Haeckels metod. Haeckel häcklades redan i sin samtid!

Haeckel själv försökte göra en syntes av Lamarck och Darwin. Och hans tes att ontogeni rekapitulerar fylogeni lärs aldrig ut av seriösa biologer. Däremot har andra delar av Haeckels vetenskapliga verk klarat senare tiders prövning.

En seriös diskussion om vad organiska likheter innebär kan föras och det är möjligen så att korrekt beskriven embryonal homologi kan användas som ett stöd för evolutionsteorin. Den detaljerade specialistkunskap som krävs för en sådan diskussion gör dock att jag aldrig skulle använda det argumentet i en diskussion med en kreationist, inte minst för att de så ofta drar in Haeckels teckningar i diskussionen. Och för att jag saknar den specialistkunskapen.

Ibland är frågor svåra! Just därför platsar de dåligt i traktat.

Tillbakabildade organ

Läraren, nu med oroligt utseende, tänker: ”Svälj” han krossar mig. Läraren: Tillbakabildade organ, t.ex. svanskotan visar att vi har utvecklats från djur med svansar. Studenten: Nio muskler är fästade vid svanskotan. Det är alltså inte tillbakabildat.

Originalet har här en fotnot som förklarar begreppet tillbakabildat (vestigial): En krympt del av kroppen som inte längre används. Det vill säga det förmodade argumentet från läraren är att svanskotan ska vara ett argument för evolutionen för att den inte längre används på något sätt, men detta är inte hur biologer använder begreppet! Det betyder inte att organet saknar användning alls, utan att organet inte längre har den fulla funktion som det hade när organismen var embryo eller när som fanns hos en tidigare art ur vilken den har utvecklats.

Med denna, korrekta, definition är svanskotan ett bra argument för tillbakabildning. Men återigen behöver den studeras på en mycket mer detaljerad nivå för att argumentet ska bli tydligt. Det finns andra exempel på tillbakabildade organ som är enklare. Våra hörntänder är förstorade på ett sätt som påminner om deras ursprung för att jaga, men inte fyller någon funktion för en människa skapad direkt av Gud i sin nuvarande form. Plantarismuskeln i våra ben, en gång använd när våra förfäder skulle greppa om trädgrenar med sina fingerliknande tår, är ett annat. För att inte tala om blindtarmens appendix.

Går man till kreationistiska webbplatser eller läser deras böcker kommer det naturligtvis att finnas tänkta orsaker till varför Gud skulle låta människor och djur ha dessa organ i sin nuvarande tappning. Problemet är att också där brukar förklaringen vara att de visst fyller en funktion. Sällan ser man en diskussion om den evolutionära förklaringsmodellens detaljer och hur den stöds genom en mängd observationer, numera också på DNA-nivå. Motargumenten är svepande.

Hur som helst så är det kreationistiska argumentet så som det utformas i traktaten fel.

Valar

Dags för valarna. Ett område jag skulle akta mig för om jag ville göra en enkel och snabb poäng som kreationist. Valars evolution är idag mycket väl kartlagd. Inte minst på senare år har många upptäckter gjorts. Flera av varandra oberoende grupper med evidens ger ett samstämmigt svar. Kreationister behöver inte bara förklara varför varje enskild evidensgrupp är felaktig, utan varför dessa felaktigheter ger ett samstämmigt resultat. Och den förklaringen behöver innehålla mer än svepande generaliseringar om paradigmbundenhet och metodologisk naturalism. Oavsett att biologer och paleontologer jobbar inom det evolutionära paradigmet, och oavsett att de använder gängse naturvetenskaplig metod, så är det ändå ytterst anmärkningsvärt och osannolikt att olika undersökningar ger ett så samstämmigt resultat, när de är oberoende av varandra.

Från början var inte paleontologer och molekylärbiologer överens om hur valars utveckling gått till. De var alltså inte alls bundna av en modell som de till varje pris försökte försvara. Evidensen ledde den ena gruppen att förändra sin modell!

Svårast av alla argument att bortförklara för kreationister är nog paleogeografin. Svårt ord. I detta sammanhang handlar det om att den evolutionära modellen för valarna gör prognoser om var det är en god idé att leta efter fossil för mellanformer. Sedan letar forskarna på sådana platser och hittar just sådan fossil!

Filmen nedan illustrerar valars evolution. Den ger inga argument för den, men den kan vara bra som en snabb introduktion. I sakfrågan får jag återkomma.

Ska du som kreationist göra en snabb poäng i en traktat, undvik valarna!

Om du påstår att en traktat är uppdaterad med senaste fakta, och sedan ritar följande panel, gör du dig själv till åtlöje! Nu hindras inte Chick/Hovind av detta. Hybris eller okunskap låter dem tro att de vinner diskussionen.

Läraren svettas och säger: Valar har ett tillbakabildat bäckenben. Det bevisar att de har utvecklats från landlevande djur. Studenten: Tyvärr magistern, dessa ben tjänar som muskelfästen. Utan dem kan valarna inte föröka sig. Dom har ingenting att göra med landlevande djur. Även om dessa organ var tillbakabildade förlorar ju inte motsatsen till utvecklingsläran någonting på det.

De svenska översättarna missar dessutom poängen genom att de felöversatt studentens sista replik. Så här lyder den i original:

Even if there were ’vestigial’ organs isn’t losing something the opposite of evolution?

Traktaten gör två poänger. Det ena är en upprepning från argumentet kring svanskotan, dvs. att dessa ben fyller en funktion anses vara ett argument mot att de skulle vara tillbakabildade. Argumentet blir inte bättre av att upprepas. Speciellt inte som att just dessa bens utveckling är kartlagd på DNA-nivå. Inte bara i form av likheter med valarnas landlevande släktingar, utan också hur olika DNA-sekvenser aktiveras och avaktiveras under tiden valarna är foster.

Som sagt, ska du göra en snabb poäng som kreationist, undvik valarna!

Det andra argumentet som görs, det som bara syns i originalet, är en mycket vanlig poäng bland kreationister, nämligen att mutationer aldrig kan skapa nya funktionella organ, utan bara försämra befintlig funktion. Utgångspunkten är felaktig. För valar var det ingen försämring att förlora bakbenen, utan en förbättring. Det var ingen försämring att gå från två näsborrar till ett enda blåshål, såsom skett för vissa valar, inte andra. Dessutom: Valar utvecklade också en platt fena ur det som tidigare var en svans!

Med dessa dumheter ur vägen är det nu dags att tappa andan och bli helt förfärade! Det kommer i nästa inlägg i denna serie.

This entry was posted in skapelsen and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.