Bength Gustafson dåliga kritik av teistisk evolution

Jag tänker bemöta ett riktigt uselt inlägg om skapelsetro och evolution. Jag gör det med viss vånda. Jag brukar försöka hålla mig borta från vulgärdebatt. Det är ingen idé att försöka tro att man kommer att mötas i en fruktbärande diskussion om ena parten utmålas som ett tecken på att vi närmar oss avfallet i den yttersta tiden. Jag gillar dessutom att bemöta argument som får mig att tänka till, studera djupare och utvecklas. Det är inte utmaningen i detta inlägg, även om det är svårskrivet av helt andra skäl.

Men jag tror att ibland behövs också de dåliga argumenten bemötas. De finns och florerar på nätet. De predikas i väckelsemöten. De når människor som tar intryck. De gör skada.

Den vars argument jag bemöter är Bength Gustafson (BG). Vi har bara träffats personligen under första halvan av 80-talet, när han besökte min hemförsamling några gånger. För min del fick dessa besök en god effekt. Jag tog till mig vissa delar av det han hade att dela, och lämnade annat åt sidan. För det jag då fick är jag fortfarande tacksam. Den synnerligen skarpa kritik jag här riktar mot hans åsikter ändrar inte på det.

Skärmdump från BG:s blogg med texten Kan Gud och Darwin vara överens

En djupt problematisk artikel

Sällan har jag stött på en så dåligt efterforskad eller en artikel så fylld av argumentationsfel som BGs artikel Kan Gud och Darwin vara överens på tidningen Inblick. Artikeln saknar innehållslig substans och vederhäftiga argument. I stället har den mycket tom retorik. Detta till trots tillåter sig BG att använda skarpast möjliga ordalag när han fördömer teistisk evolution. Jag får uppfattningen att för BG utgör övertygelsens emotionella intensitet i sig själv ett argument. Jag minns att när han besökte min uppväxtförsamling ofta använde frasen ”jag vet att jag vet att jag vet att jag vet” – att det som han tolkade som av Guds ande ingiven övertygelse aldrig någonsin kunde rubbas. (Jag tror på trons nådegåva, men det här är inte hur den fungerar.)

Oavsett om detta är en korrekt bedömning av BG eller inte är det värt att upprepa att intensiteten i en övertygelse inte på något vis utgör ett argument för dess sanning.

Problemet med artikeln är knappast att BG övertygar någon som funderar ärligt om teistisk evolution. En sådan person får snarare ytterligare anledning att ta avstånd från den kreationism som BG försvarar. Problemet är att det finns en grupp som känner sig lugnade av BG:s ord. Det kan jag känna viss sympati för. Vår värld är krånglig. Vetenskap är komplext. Och när informationsteknologin sprider idéer av olika slag i rasande fart kan det vara tryggt att ha en till synes oföränderlig och orubblig förkunnelse att stödja sig på. Varenda gång det blir diskussion omkring teistisk evolution dyker det upp någon som känner sig oroad av allt tal om texters genre, vetenskaplig evidens, världsbilder och liknande. ”Kan jag inte bara få läsa som det står?” frågar de, och BG försäkrar dem att visst kan de det!

Varför är det ett problem? Jo, det finns andra grupper som stöts bort. För att bevara sinnesfriden hos vissa måste förkunnare och teologer som jag brännmärkas som förvillare. Sökare som i sin ärliga undersökning finner att de inte kan ignorera argumenten för evolutionen stöts bort från den tro de skulle kunna finna. Kreationismen blir en onödig stötesten på vägen fram till den enda äkta stötesten vi borde lägga i folks väg, korset. Och kristna går igenom troskriser alldeles i onödan när de kommer i kontakt med vetenskapen. Jag har mött flera och undersökningar visar att detta är ett av de viktigaste skälen till att människor lämnar kyrkan eller tappar sin tro helt.

Ett glödande kors

Trons stora och enda egentliga stötesten är och ska vara korset

Därför kommer jag nu analysera och bemöta BG:s artikel. Det är inte helt lätt. Hur bemöter man retorik utan substans, utan att bli en nedlåtande besserwisser? Jag tror ju att BG har ett ärligt och gott syfte bakom sina ord, men orden i sig är så ovederhäftiga att diskussionen blir svår att ta. Jag påminns om frasen, not even wrong.

OK, detta är en stark kritik. Men jag tror den är helt korrekt. Jag kommer att analysera såväl artikelns sakinnehåll som dess retorik. Problemet är nämligen både att den har sakfel och att den skapar låsningar genom det sätt på vilket dessa framförs.

Kan Gud och Darwin vara överens?

Bength Gustafson | 04 jan, 2016

Gud är evig men Darwin är död sedan 1882, men kan Gud vara överens med det som Charles Darwin kom fram till, när det gäller evolution och ”det naturliga urvalet”? Eller är det till och med så att Gud har använt sig av evolution och av ”det naturliga urvalet” under oöverskådliga och okända tidsrymder?

Så här kan man också säga: ”Gud är evig men Moses är död…” Det stämmer också, men Mose ord tror BG på. Inledningen är retorisk luft, utan substans. Frasen ”oöverskådliga och okända tidsrymder” är en ofta upprepad fras hos BG. Men den utgör inget argument, för den säger inget. Den är tom retorik. Därtill kommer att det finns en mycket trovärdig datering av universums ålder enligt Lambda-CDM-modellen (Standardmodellen), liksom för jordens ålder. Vi pratar inte om ”okända” tidsrymder.

Mitt svar är ett tydligt NEJ på dessa frågor. Men VARFÖR ställer jag då dessa frågor och VARFÖR skriver jag om just detta? Jo, därför att det finns kristna som svarar JA på dessa frågor och de tror på och lanserar vad som kallas ”Teistisk evolution”, även kallad ”kreationistisk evolution”. Här i Sverige har vi en ivrig förespråkare för denna tro i pastor Torsten Åhman, och den som kanske är den mest kände internationellt sett, är Francis Collins, vetenskapsman och kristen.

Här finns ett stort antal andra personer BG kunde ha nämnt:

 • C.S. Lewis, introduktion överflödig
 • John Stott, författaren av Lausannedeklarationen.
 • Alister McGrath, Storbritanniens kanske främste nu levande evangelikala systematiska teolog.
 • T. Wright, världens kanske främsta nytestamentliga exeget.
 • I. Packer, evangelikal och reformert teolog med oklanderliga meriter.
 • John Ortberg, framgångsrik evangelikal förkunnare och författare.
 • John Polkinghorne, en av de mest framträdande fysikerna Storbritannien producerat och en av de viktigaste filosoferna om mötet mellan kristen tro och naturvetenskap.
 • Alvin Plantinga, den viktigaste nu levande kristna filosofen.
 • George Frederick Wright, en av författarna till The Fundamentals
 • Katolska kyrkan – detta är dess officiella position. Johannes Paulus II uttalade sig flera gånger om att evolutionsläran är mer än en hypotes.

Torsten Åhman läste för övrigt en tidig version av min kritik av BG och uppmuntrade mig att publicera den.

Sedan finns det andra som är inte utesluter teistisk evolution som en möjlighet, även om de inte sätter ner foten

 • Billy Graham
 • Tim Keller, en av grundarna av The Gospel Coalition
 • William Lane Craig, den mest kända nu levande kristna filosofen.
 • B. Warfield – frickin’ B.B. Warfield! Fattar kreationister hur de låter när de tror att teistisk evolution inte låter sig förenas med ”bibeltro” och därför exkluderar Warfield från skaran av ”bibeltroende”? (Han var ”old school” Princetonteolog av högsta rang och den som mer än någon annan i hela kyrkohistorien kämpat för och definierat hela frågan om bibeltro.)

Varför inte nämner BG inte någon av dessa? Troligen är BG ovetande om deras position. Möjligen underlåter han att lägga fakta på bordet som talar emot hans position. Det är ju bättre att låta läsarna tänka sig att det bara är liberalteologer som inte tror som han. De är i varje fall till större delen mer kända än både Torsten Åhman och Francis Collins.

B. B. Warfield

Benjamin Breckinridge Warfield (1851–1921) var rektor på Princeton Theological Seminary från 1887 till 1921.

BG fortsätter:

Jag ska motivera mitt NEJ genom att återge vad Francis Collins säger om innebörden av ”Teistisk evolution”. Därefter ska jag redovisa några citat från Charles Darwins verk: ”Om arternas uppkomst”, och sedan redogöra för sådant som jag menar är tydliga konsekvenser av ”Teistisk evolution”. Detta som sammantaget är mitt svar på varför jag inte tror på ”Teistisk evolution”.

Jag lägger märke till den ytterst knapphända research som inlägget bygger på. Inga böcker lästa för helhet och kontext, inga ytterligare artiklar studerade.

Denna bloggtext blir längre än mina tidigare bloggtexter, men ämnet som sådant kräver det, och jag tror att mina läsare klarar det.

INNEBÖRDEN AV ”TEISTISK EVOLUTION”

Detta är en sammanfattning av vad Francis Collins menar med ”Teistisk evolution”, och som jag har hämtat från Torsten Åhmans blogg. (1)

Närmare bestämt detta inlägg: http://www.utanh.se/jag-tror-pa-teistisk-evolution/ 2013-10-17

BG har inte ens bemödat sig om att läsa alla inlägg TÅ skrivit i ämnet. Det hade kommit fyra till. Tyvärr är Torstens webbplats inte längre uppe, efter hans död.

I kommentarerna till ett av dessa – Kan tron på evolutionen förenas med Bibeln – förklarar Gardeborn (=Anders Gärdeborn från föreningen Genesis) att alla djur var vegetarianer före syndafallet!

Torsten bygger också en hel del av sitt underlag på Henri Blocher. BG verkar inte känna till honom. Blocher har oklanderliga evangelikala meriter från Wheaton College och Lausannerörelsen. BG efterforskar som sagt inte. Han hade ju inte ens läst Collins bok, utan bygger bara på TÅ:s sammanfattning av den.

Biologos. BioLogos invites the church and the world to see the harmony between science and biblical faith as we present an evolutionary understanding of God's creation.

Biologos är den idag ledande rösten för teistisk evolution. Biologos grundades av Francis Collins.

Vad är teistisk evolution?

Torstens sammanfattning av Francis Collins citeras av BG:

1. Universum uppstod ur intet för omkring 14 miljarder år sedan.
2. Trots enorma osannolikheter tycks universums egenskaper ha blivit exakt inställda för livet.
3. Den exakta mekanismen för hur livet uppstod på jorden förblir okänd för oss, men processen med evolution och naturligt urval tillät biologisk mångfald och komplexitet att utvecklas under mycket långa tidsperioder.
4. När evolutionen väl har kommit igång behövdes ingen särskild övernaturlig inblandning.
5. Människan är en del i den processen och har samma förfäder som de stora aporna.
6. Människan är emellertid också unik på ett sätt som inte kan förklaras med evolutionen och som pekar på vår andliga natur. Det handlar bland annat om sedelagen eller den moraliska lagen (kunskapen om rätt och fel) och om sökandet efter Gud som är karaktäristiskt för människans alla kulturer genom historien.

I nästa stycke börjar halmgubbarna:

OBS! att för förespråkarna för ”Teistisk evolution” är det viktigt, att ”deras ståndpunkter är förenliga med det som naturvetenskapen lär oss om den naturliga världen”. (Även om det innebär en uppgörelse med vad t.ex. Jesus eller Paulus har sagt. Mitt tillägg). Man är mån om, att det ska finnas ”ett tillfredsställande, konsekvent och berikande synsätt som gör det möjligt för en naturvetenskaplig och andlig världsåskådning att samexistera på ett lyckligt sätt i en och samma person”, och då framför allt hos ”troende forskare”. (2 – Noten går till TÅ:s blogg)

Det är BG:s tillägg som är problemet. Notera ordvalet ”uppgörelse” och hänvisningen till Jesus och Paulus. Det är inte en uppgörelse med den literalistiska tolkningstraditionen, utan en uppgörelse med bibelordet, som krävs för teistisk evolution, enligt BG.

Halmgubbar/halmdockor består i att debattören först bygger en nidbild av motståndarens åsikter och argument och sedan argumenterar mot denna nidbild.

Han tar alltid sin egen hermeneutik för given och undviker konsekvent att hänvisa till exegetik – han hänvisar bara till bibelord som om deras innebörd alltid är självklara och alltid på hans sida. Richard Beck beskriver BG:s sätt att debattera väl. Min poäng med detta citat är inte att brännmärka BG som ”fundamentalist”. Strunta i det ordet. Läs resonemanget i stället – och gärna hela den länkade artikeln.

A fundamentalist is a person who thinks he doesn’t have a hermeneutic.

So we all have a hermeneutic. The only question is whether you are consciously vs. unconsciously using a hermeneutic. Fundamentalists are interpreting the text unconsciously. Fundamentalists are interpreting the text right and left, they are just unaware that they are doing so.

Emotional Intelligence and Sola Scriptura, 2015-10-22.

Nu har BG:s sätt att argumentera prövats förut. Det finns två enkla exempel.

 1. Valvet, fästet, firmamentet – hebr: רָקִ֖יעַ rakia (1 Mos 1:6, 7, 14, 15, 17, 20; Ps 19:1; Job 37:18). Det finns inget i Bibeln som leder oss att tolka det som något annat än en hård järnliknande kupol, och det var såväl judendomens som den kristna församlingens tolkning ända fram till renässansen. Att tolka den som något annat är inte att läsa texten som ”det står” eller som den ”alltid har lästs”, utan en nytolkning som enbart beror på externa faktorer i form av fördjupad kunskap rymden.
 2. Heliocentrismen – de kristna kom att anamma Aristoteles och Ptolemaios uppfattning att jorden var ett klot – det visste nästan alla redan under antiken – som inte rörde sig och som alla andra objekt i rymden snurrade runt, fast med tillägget av det fasta himlavalvet. Återigen så finns det inga inombibliska skäl att ifrågasätta den geocentriska synen. Så sent som 1690-talet försvarades synsättet av teologen och apologeten John Edwards med påståendet att om det inte är sant så har Bibeln fel. Luther var också skarp i sin kritik av Copernicus.
Jorden omgiven av koncentriska cirklar, sfärer i rymden och ett fast valv ytterst

Typisk medeltida bild av universum. En rund jord – duh! – omgiven av olika sfärer och ytterst ett fast valv med Guds himmel utanför.

Min poäng är att anpassning till extern vetenskaplig evidens i dessa båda fall har resulterat i en omtolkning av bibelordet, att en strikt literalistisk tolkning har övergivits. Detta är en ”uppgörelse” med Bibelordet, minst lika mycket som den BG inte kan tänka sig.

BG kontrar antagligen detta med att det inte alls var en uppgörelse med bibelordet i sig, utan med en dålig tolkning av Bibeln, men i så fall missar han min poäng. Min poäng är att innan den dåtida naturvetenskapen hade ifrågasatt förekomsten av ett fast himlavalv eller den geocentriska modellen så fanns det inte en enda nämnvärd teolog som ifrågasatte den invanda tolkningen av Bibeln. Och det som ifrågasätts av mig och andra när vi tror att Gud skapat universum genom Big Bang och låtit växt- och djurarter uppstå genom biologisk evolution är inte Bibeln i sig, utan en specifik tolkning av Bibeln – en tolkning som dessutom aldrig haft samma entydiga särställning som himlavalvet eller geocentrismen. Nutida kreationisters sätt att läsa Bibeln är inte detsamma som kyrkofädernas, de medeltida teologernas eller ens majoriteten av de bibeltroende väckelsekristnas under 1800-talet!

NÅGRA CITAT FRÅN CHARLES DARWINS VERK: OM ARTERNAS UPPKOMST

”Människan intar inte alls en särställning i organismernas värld. Hon härstammar från inte nu levande apor. …Människan hade slutgiltigt ryckts ned från sin gudomlighet, hon var ingen Guds avbild, hon var släkt med de oskäliga djuren”. ( (3) ”Om arternas uppkomst”, av Charles Darwin. Bokförlaget Natur och Kultur, Stockholm, 2000. Sid. XV och XVI.) ”Darwins teori innebär att synen på naturen såsom en gång för alla given, såsom skapad av en högre organiserande och planerande kraft (Gud), såsom kännetecknad av harmoni och fridsam samexistens, måste bytas ut mot en natursyn enligt vilket allt liv bara är frukten av en oplanerad utveckling, byggd på slumpens skördar, utan mening, syfte eller plan”. ((4) Se 3. Sid. 383 och 384.)

Här är BG inte tydlig med varifrån citaten kommer. De kommer från förordet, inte Darwin själv. Vad de bevisar är att den som skrev förordet till just denna moderna upplaga har utgått från en materialistisk tolkning av evolutionen. Vad BG argumenterar mot i sin artikel är en annan tolkning, en icke-materialistisk. Citaten är helt enkelt inte relevanta. Att det finns de som menar att evolutionsläran utgjorde en del av det moderna projektets övergång från ”vidskepelse” till ”rationalism” är välkänt. Men att utgå från en sådan text för att argumentera mot tron på att Gud skapar arter genom evolutionen är helt ovidkommande.

Darwins egen religiösa tro tog stryk under debatten som följde sedan hans bok publicerats, men under tiden han jobbade med boken var han sannolikt själv teist. Han drevs inte av en ateistisk agenda. Med andra ord så är det inte en nödvändig tolkning som finns i citatet ovan.

Att den som skrivit förordet till denna svenska utgåva av boken utgått från konflikttesen – att det finns en ofrånkomlig och inneboende konflikt mellan religion och vetenskap – är tydligt. Men varför låter en kristen apologet denna hållning definiera diskussionens förutsättningar?

Kreationister och materialistiska evolutionister har en ganska enkel debatt, eftersom de delar en grundläggande premiss, att evolution och skapelsetro är ömsesidigt uteslutande. Men i en debatt mot teistisk evolution behöver BG visa att den premissen är sann. Det gör man inte bara genom att kasta in ett citat av en icke-namngiven förordsförfattare, som råkar dela BG:s premiss, om än inte hans konklusion.

KONSEKVENSERNA AV ”TEISTISK EVOLUTION”

OBS! att detta är de slutsatser som jag drar av ”Teistisk evolution” och jag påstår inte, att dess förespråkare drar samma slutsatser som jag gör.

Vad BG här säger är i praktiken detta: ”Jag använder nu en halmgubbe, men jag maskerar den som ett ’lutande planet’-argument. När företrädare inte känner igen sig i kritiken, så kan jag strunta i det, eftersom det är min tolkning av deras position, och själva är de så förblindade att de inte ser att denna tolkning är bättre än deras egen. Jag har inte läst ett dyft mer än Torsten Åhmans enskilda blogginlägg, men det gör mig till expert på deras hållning och jag vet allt som behövs för att uttala mig helt tvärsäkert.”

1. Gud finns, men han har förlorat sin förmåga och sin trovärdighet som Skaparen.

Enligt evolution, som är en idé, och evolutionsteorin, som är idéens vetenskapliga status, så är Gud överflödig. Gud behövs inte längre som förklaring till ”skapelsen”, utan evolutionen och ”det naturliga urvalet” har tagit Guds plats.

I god kreationistisk anda inleder BG med ett typexempel på ”god of the gaps”. Om något kan förklaras med naturvetenskapliga principer så är Gud ”överflödig”. Detta är usel teologi, usel apologetik och helt enkelt inte sant. Testa dig själv på följande omformulering:

Enligt gravitationen, som är en idé, och gravitationsteorin som är idéens vetenskapliga status, så är Gud överflödig. Gud behövs inte längre som förklaring till att solsystemet hålls samman och att vi som finns på jordytan inte trillar av den när den rör sig genom rymden och roterar kring sin egen axel, inte heller behövs Gud som förklaring till planeternas banor, hur jordens magnetfält alstras eller hur tidvattnet fungerar, utan gravitationen och ”tyngdlagen” har tagit Guds plats. Fotnot: Kol 1:17 som säger att ”allt hålls samman i honom [Kristus]” och Heb 1:3 som säger att Sonen ”bär upp allt med kraften i sitt ord” (B2000), eller ”bär allt med sitt mäktiga ord” (FB 2014).

(Nej, Laplace replik till Napoleon om just detta – ”jag behöver inte den hypotesen”, dvs. Gud, för att förklara himlakropparnas banor – är inte historiskt sann.)

BG spelar nyateisterna i händerna på ett häpnadsväckande sätt. Likt dem gör han Gud onödig där vetenskapen kan beskriva ett förlopp utan Gud. Dawkins och andra nyateister lär att gudstro uppstod som en primitiv förklaring av naturliga fenomen, typ ”det åskar när Tor dundrar med sin hammare”. Idén är ca 300 år gammal, med Giambattista Vico (1664–1744) som upphovsman och David Hume (1711–1776) som främsta förkunnare. Västerlandets tänkande är en rörelse från ”mythos” till ”logos” enligt den filosofihistoria som började skrivas på 1800-talet (August Comte). Men på senare tid har denna historiesyn visat sig vara felaktig. Den synen vantolkar gamla myter och vi vantolkar vad filosoferna velat åstadkomma.

Giambattista Vico

Giambattista Vico

Det finns en slags apologetik som är jämngammal med denna och som ironiskt nog utgår ifrån samma hållning. Med den skillnaden att man inte accepterar att förklaringsluckorna successivt täpps till. I övrigt utgår man från samma literalistiska och exegetiskt felaktiga sätt att tolka skapelsemyter.

Det finns ingen vetenskaplighet bakom hypotesen att gudstro uppstod för att förklara naturfenomen. Åsikten är obevisad och mycket talar i själva verket mot den. Att säga att Gud finns med i de naturliga processerna är inte detsamma som att säga att Gud behövs som en alternativ förklaring till naturlagarna. Evolutionen tar inte Guds plats mer än gravitationen.

Stycket ovan anses vara trovärdigt genom fotnot 5: ”Illusionen om Gud”, av Richard Dawkins. Leopard förlag, Stockholm, 2007. Sid. 131–178. Kap. 4. Varför det med största sannolikhet inte finns någon Gud. ”Ett universum ur ingenting”, av Lawrence M. Krauss. Fri Tanke förlag, 2012. Sid. 199.

Varför drar BG in Dawkins och Krauss som om de vore auktoriteter? På punkt efter punkt har Dawkins bevisligen fel. Hans syn på religionens natur skulle rendera honom ett IG på vilken religionsvetenskaplig utbildning som helst. Det som ifrågasätts av teistisk evolution är den premiss som delas av Dawkins och BG – att evolution är oförenligt med biblisk gudstro – och då räcker det som sagt inte med en sådan hänvisning för att bevisa premissen.

Vad Dawkins tycker är helt enkelt ointressant för denna diskussion. Men BG anför honom i en fotnot, som om denna hänvisning gör det som sägs bevisat. Det är ju själva syftet med fotnoter.

Systemtänkande och falska dikotomier

BG blandar också ihop evolutionsläran – vars enda vetenskapliga syfte är att förklara hur arter utvecklas inom biologin – med frågan om universums tillblivelse. Det finns mycket goda invändningar mot Krauss resonemang. Dit hör termodynamikens första lag, det kalam-kosmologiska argumentet och språkfilosofi, eftersom Krauss missbrukar ordet ”ingenting”. Som förespråkare av teistisk evolution har jag inga som helst problem att bemöta Krauss!

På klassiskt kreationistiskt manér låter BG frågan om evolutionen sitta ihop med kosmologin. I detta sätt att tänka står två kompletta system mot varandra. ”Skapelse”, där Bibeln tolkas enligt en hyperliteralistisk hermeneutik, på ena sidan, och att materialistisk isolerat system på den andra. Precis så som nutida ateister också definierar frågan. För anhängarna av denna dikotomi gäller att inte uppvisa den minsta lilla svaghet. En enda svag länk får hela kedjan att brista!

En kristen apologetik som är uppbyggd enligt denna falska dikotomi och med detta systemtänk blir per definition en dominobricksteologi. Rasar en del återstår inget eftersom systemet är statiskt. Detta medför två mycket illavarslande konsekvenser:

 1. Man inbjuder till att bli attackerad på de punkter som är mest perifera, för där ser meningsmotståndarna sin chans att fälla den första dominobrickan. Apologetiken blir upptagen med oväsentligheter, för allt måste försvaras.
 2. Där teologin är ett statiskt mönster finns inget utrymme att växa. Varje omprövning hotar ju rubba systemets jämvikt. Ingen blir en god teolog som är rädd att ändra på något i den egna hållningen. En sak som slagit mig när jag läser BG:s krönikor i nutid är att han låter precis likadant som när jag hörde och läste honom för 35 år sedan.

Finjustering

BG ignorerar punkt 2 och 4 hos Åhman/Collins. Punkt 2 var ”trots enorma osannolikheter tycks universums egenskaper ha blivit exakt inställda för livet”. Punkt 4 var ”när evolutionen väl har kommit igång behövdes ingen särskild övernaturlig inblandning”. Collins/Åhman ger oss här i kortform det kanske starkaste argument som finns för varför universum ska anses som skapat av Gud, nämligen finjusteringsargumentet.

BG registrerar alltså inte ens att Åhman/Collins hänvisat till finjusteringsargumentet. Det han borde ha gjort, för att ha ett giltigt argument, är att förklara varför detta argumentet är irrelevant för tron på Gud som skapare. Min gissning är att BG är så snabb på avtryckaren att han inte på något nämnvärt sätt lade märke till att Åhman/Collins hänvisade till det. Hade han läst Collins bok hade kanske missen undvikits.

BG ignorerar formuleringen i punkt 4 på två sätt. Orden ”när evolutionen väl kommit igång” syftar tydligt på att Gud ska ses som dess yttersta upphov. Om det inkluderar en övernaturlig abiogenesis eller inte är irrelevant. I båda fallen är Gud enligt teistisk evolution upphovsman till en så intrikat process (punkt 2) att den omöjligen förminskar Guds storhet. Att skapa ett universum likt vårt, där liv utvecklas som på jorden, är inte en liten guds verk.

En snabb introduktion till finjusteringsargumentet från Reasonable Faith (WL Craig) finns på Youtube.

Gud verkar också i det regelbundna enligt Bibeln

Det andra sättet som BG missar punkt 4 är att orden ”ingen särskild övernaturlig inblandning” inte innebär att Gud är inaktiv enligt Bibeln. Gud är den som ger lejonen föda (Job 39:1; Ps 104:21) och den som väver oss samman i våra mödrars liv (Ps 139:13) och hjälper oss att födas (Ps 22:10). Detta är processer som inte kräver ”särskild övernaturlig inblandning”. Men det är ändå Gud som verkar i dem.

BG utgår från ett klassiskt misstag i de senaste tvåhundra årens konservativa teologi, nämligen tron att om något inte skett på ett övernaturligt sätt så är det inte Gud som varit verksam. Här finns nämligen två diken. Liberalteologin förnekade möjligheten av underverk och uppenbarelse. Konservativ teologi kämpade för att bevara tron på detta, och det gjorde den rätt i. Men den glömde att Gud också verkar i naturens regelbundna processer. Till skillnad från vad BG skriver i nästa stycke så finns här alltså inget ”dilemma” att lösa.

Men detta dilemma ”löser” förespråkarna för ”Teistisk evolution” på följande sätt: Gud har vakat över livets uppkomst och han är även skaparen. Men Gud har inte avslutat sin skapelse, utan överlåtit sin skapelse åt evolution och åt ”det naturliga urvalet” under oöverskådliga och okända tidsrymder. Universum sägs vara omkring 13,72 miljarder år (6) och jorden omkring 4,6 miljarder år gammal, (7) vilket innebär att jorden inte var en del av universum ifrån början utan blev till senare.

Jordens och universums ålder

BG har vid flera andra tillfällen uttalat sig om universums ålder på sätt som tyder på att han inte valt hållning mellan ungjordskreationismen och gammaljordskreationismen. Någon förståelse för hur naturvetenskapen har kommit fram till sina resultat har han däremot aldrig visat. Här skulle BG behövt visa att Friedmanns ekvationer är opålitliga och sedan ta konsekvenserna av detta och underkänna nästan all fysik som gjorts de senaste dryga 100 åren – eftersom dessa ekvationer sitter ihop med relativitetsteorin m.m.

Matematiska symboler

Friedmans andra ekvation, som är härledd från Einsteins ekvationer.

BG verkar ha svårt att ta till sig tanken att jorden är yngre än universum. Att den ”blev till senare” är alltså ett problem. Här resonerar BG som en ungjordskreationist.

Och än en gång, varför talar BG om ”oöverskådliga och okända tidsrymder”? Dels finns det ju ganska väl definierade tidsrymder. Universum är enligt de mest vedertagna beräkningarna 13,8 miljarder år. Det är inte en ”okänd” tidsrymd. På vad vis BG:s ord skulle ha någon slags argumentativ kraft begriper jag inte. Orden finns med enbart för att skapa en slags emotionell respons. De är retorisk luft. Logiska är de icke!

BG hänvisar till naturvetenskapens beräkning av universums ålder som 13,72 miljarder år. Jag antar att det är ett skrivfel. Den källa han hänvisar till: ”google.se Sökord: Jordens ålder” säger 13,799 för universum. Men här visas det hur djupt okunnig BG verkar vara om modern kosmologi.

Dessutom: Google är ingen källa! En elev till mig som hänvisar till Google som källa får inte godkänt på det momentet.

Google hänvisar till Wikipedia, som i sin tur inte heller är en källa, utan ett aggregat av uppgifter – i bästa fall. Just här råkar Wikipedia ha en god uppgift med en källa som anges som fotnoter. BG skulle behöva problematisera de källorna och ge skäl till varför han inte ser Lambda-CDM-modellen som rimlig.

Ljus och molnliknande formationer i universum

Lagunnebulosan är ett exempel på stjärnbildning

Fortsatt skapelse

Men det mest häpnadsväckande i stycket ovan är att BG förnekar Guds fortsatta skapelse efter Genesis 1–3. Det är rent ut sagt obibliskt och något som goda teologer aldrig hävdat. Bibeln och god teologi beskriver Gud som den som fortsätter att skapa – creatio continua.

Det är också ett praktfullt självmål rent logiskt, eftersom kreationismen vanligtvis lär att alla djur var vegetarianer före syndafallet. Någon slags fortsatt skapelse måste ju då ha förekommit efter syndafallet. ”Varifrån fick getingen sin gadd”, frågar TÅ i kommentarfältet till sin blogg. Och han exemplifierar också med spindelns förmåga att väva nät eller kattdjurens extremt välutvecklade jaktförmåga. Det är inte exempel på ”mikroevolution”.

Lidande i naturen och meningsfullhet

Detta innebär, enligt ”Teistisk evolution”, att Gud är Skaparen, men att han också samarbetar med och använder sig av evolution och av ”det naturliga urvalet” med dess evolutionära processer och brutala utslagningsmekanismer. Därmed finns det ingen Gudomlig skapelseplan med mening, syfte och mål för skapelsen, och inte heller någon empati för skapelsen ifrån Guds sida. En sådan Gud är inte längre trovärdig som Skapare, och han är definitivt inte den Gud som Jesus, som Guds Son, kom för att uppenbara och visa VEM och HURUDAN Gud är. (8) Guds karaktär är oförenlig med ”det naturliga urvalets” utslagning, grymhet och brutalitet.

Också här skriver BG som en ungjordskreationist, även om han i andra sammanhang har lämnat frågan om jordens och universums ålder öppen. Inga djur dog före syndafallet, enligt BG.

Men som argument är detta en uppräkning tankevurpor: ”Detta innebär” skriver BG, men det gör det inte alls per automatik. Detta är i själva verket en non sequitur, konklusionen följer inte av premisserna. Om Gud har övervakat och samarbetat med naturliga processer, kosmologiska och biologiska, så beror det ju i allra högsta grad på att Gud har en mening med sin skapelse. Det finns en plan, syfte och mål! Att förvägra teistisk evolution en sådan konsekvens är helt enkelt en oärlig argumentation och en halmgubbe av värsta sort.

Att den Gud som använder evolutionen skulle sakna ”empati för skapelsen” är en non sequitur.

Att som använder evolutionen ”saknar trovärdighet som skapare” är en non sequitur.

Naturens grymheter är en svår fråga för alla. Kreationisterna behöver förklara hur rovdjursbeteende kunde utvecklas övernatt, med alla de extremt komplexa system som krävs för att identifiera, lokalisera och fånga byten, döda dem, tugga dem och med rätt tarmflora av enzymer och bakterier ta till sig näring från dem. Detta om något är ju den sortens biologisk komplexitet som kreationister hänvisar till för att motbevisa evolutionen. Nu måste de själva tro på att sådant kan utvecklas på nära nog nolltid, efter syndafallet. Argumentet är i själva verket ett självmål!

Kreationismen kan inte förklara varför och hur djuren har anpassats för ett liv i en värld som innehåller så mycket brutalitet. Den frågan är svårare att lösa tillfredsställande än den fråga BG ställer, hur detta är förenligt med Guds karaktär.

BG:s fråga består för övrigt till 99 % även i en kreationistisk modell. Varför skulle djuren behöva lida för att människan föll i synd? Det rimmar lika illa med en Gud som har empati för allt skapat och är totalt rättvis som evolutionen. BG löser ingenting med sin kritik. Frågan om djurens lidande blir inte ett dugg enklare att lösa, teologiskt eller filosofiskt, även om evolutionen tas bort ur ekvationen.

BG har i ett annat sammanhang svarat att Bibeln säger att så är fallet, dvs. att djuren lider pga. människans fall. Men det svarar ju inte ett dugg på frågan om varför det är rimligt. Låt oss i stället på båda sidor i diskussionen erkänna att här har vi en fråga som fordrar ödmjukhet, snarare än tvärsäkerhet.

Därtill finns det ett antal förklaringar som svarar på frågan om hur den Gud som tagit mänsklig gestalt i Jesus Kristus mycket väl kan ha verkat genom evolutionen. Det är betecknande att BG bara tar för givet att sådana förklaringar saknas. Och återigen avslöjas att han inte läst på i ämnet.

Skapelsens vittnesbörd om Gud

 1. Skapelsens vittnesbörd om Gud är falskt och missvisande.
  Paulus tog helt enkelt fel då han skrev, att ”Guds osynliga väsen, hans eviga makt och gudomliga härlighet har ända ifrån världens skapelse varit synliga, i det att de kan förstås genom hans verk. Så är då människan utan ursäkt”.

Non sequitur.

Dessutom, att BG på nytt ignorerar punkt 2 hos Collins/Åhman gör hans argument helt galet. De har ju i allra högsta grad hänvisat till hur skapelsen på ett synnerligen starkt sätt vittnar om Guds väsen, makt och härlighet. (BG har som sagt inte läst ett dugg av vad Collins skriver i sin bok. Detta är ett exempel på sådant man missar när man inte vill veta vad man talar om, utan bara letar fel utifrån en ytlig genomläsning.)

Det är istället så som en av vår tids mest kände evolutionsbiologer och ateister, Richard Dawkins, säger, att ”hela naturen vittnar om evolution”. (9)

Falsk dikotomi – som återigen inte bevisas av att Dawkins delar den med BG. Naturen kan vittna om båda.

Och även David tog fel, då han skrev och sjöng om ”Guds uppenbarelse i den skapade världen”. (10)

Non sequitur.

Guds avbild

 1. Människan är ett djur, ett däggdjur, och hon är inte skapad av Gud till Guds avbild.
  ”Människan har samma förfäder som de stora aporna”. (se punkt 5 här ovan). Detta är en radikal uppgörelse med en kristen och biblisk människosyn, som har sin förankring i att människan är skapad av Gud till Guds avbild. (11)

Här kommer vi till ett riktigt face palm-ögonblick. Människan delar anatomi och DNA med schimpanser, bonobo-apor och gorillor till över 90 % oavsett om vi har samma ursprung eller inte. Biologiskt betraktade är vi djur och det är liksom inte ens möjligt att förneka. Bibeln säger också att vi är skapade av ”jord”. Om Gud via direkt skapelse tar fram en slags primat och sedan inandas den livsande som gör oss till Guds avbilder eller om Gud låter en primat utvecklas genom evolution för att vid ett visst ögonblick göra samma sak med ett par av dem – det förändrar inte ett dyft! Vår likhet med de övriga primaterna har vi oavsett.

Så här måste meningen formuleras enligt såväl det bibliska vittnesbördet, summan av nästan all tidig västerländsk filosofi från Aristoteles och framåt, samt modern naturvetenskap kompletterad med teism:

Människan är ett djur, ett däggdjur, och hon är skapad till Guds avbild!

Det jag strukit är ordet ”inte”. Vill BG verkligen förneka att vi är däggdjur? Det verkar så, eftersom det tydligen inte går att vara både och.

Anhängare av teistisk evolution har olika förklaringar till hur de ser på Adam och Eva. Somliga ser dem som två stycken individer, andra som ett kollektiv eller har en mer symbolisk tolkning. Men ingen – absolut ingen – förnekar på något vis att vi skulle vara Guds avbilder.

Nu har BG sagt att det han beskriver är de konsekvenser han själv menar nödvändigtvis följer av tanken på teistisk evolution, till skillnad från vad vi anhängare själva säger. Men om inte en enda anhängare av lära ens är i närheten av att dra samma slutsats, trots att den enligt BG är så uppenbar, då är det något illavarslande med sättet att argumentera. Det här är så hårresande dåligt som argument att jag inte ser hur det ska finnas någon som helst förtroende kvar för BG i frågan.

Adam och Eva

 1. Adam och Eva har inte funnits som historiska personer.
  Det innebär, att både Jesus och Paulus är lögnare som talade om Adam och Eva som de första människorna, som verkligen har levat på jorden. (12)

Som sagt, hade BG läst lite mer än ett enstaka blogginlägg så hade han vetat att denna punkt absolut inte stämmer. Bland de teologer som hävdar teistisk evolution finns det som sagt en bredd i synen på Adam och Eva. Alister McGrath tänker sig att de var två individer, två hominider (däggdjur) som Gud kallade och gav livsande på ett speciellt sätt. Han är en välkänd teolog som alltså inte alls dragit den slutsats som BG beskriver som en självklar konsekvens av teistisk evolution. Det ger oss två alternativa scenarier:

 1. McGrath begriper inte sin egen teologi och han ser inte att den är en kompromiss med sekulärt tänkande.
 2. BG begriper sig inte på teistisk evolution.

Alister McGrath har tillsammans med sin fru Joanna Collicut McGrath skrivit en riktigt bra bok, The Dawkins Delusion, där de påvisar de grova fel som Dawkins gjort i sin bok The God Delusion. Han har alltså inga problem med att gå i debatt med den nutida ateismen. Han är dessutom en välrenommerad evangelikal teolog som i en mängd böcker och artiklar har visat sig behärska det teologiska hantverket mycket väl och som är oerhört kunnig inom sitt fält. Att han skulle vara så dålig som teolog som man måste tro, om man ska följa BG i hans resonemang, det är inte rimligt. Punkt 2 är alltså det enda rimliga scenariot.

Ett annat exempel på någon som bejakar teistisk evolution och ändå tror på en ”historisk Adam” är Tim Keller.

Personligen har jag ännu inte kommit fram till hur jag ska se på Adam och Eva, men att säga att det är en nödvändig slutsats av teistisk evolution att de inte kan ha funnits som två individer är bevisligen falskt.

Djävulen och synden

 1. Djävulen är en illusion och ett historiskt syndafall har inte ägt rum, utan lidande och död kom in i skapelsen genom evolution och ”det naturliga urvalet”.
  Det innebär, att ytterst är Gud skyldig till att lidande och död kom in i skapelsen, dels för att han har överlåtit sin skapelse åt evolution och åt ”det naturliga urvalet”, och dels för att han är upphovsman till evolution och naturligt urval. Någon annan förklaring till hur evolution och ”det naturliga urvalet” har uppkommit finns inte. Evolutionsteoretikerna har inte något svar på vare sig dess härkomst eller dess uppkomst.

Jag börjar bakifrån. Det finns flera förklaringar på dessa frågor (lidande och död i skapelsen) bland teologer som tror på teistisk evolution. Dessa är till stor del överlappande. Att BG säger att ”evolutionsteoretikerna” saknar svar är alltså rent nonsens. Han borde ha skrivit att han själv inte känner till hur vi svarar på frågeställningarna. Bara för att BG inte vet om att något finns, så innebär det inte att det inte finns. BG gör sin egen begränsade kunskap till ett argument!

Jag redogör gärna för mina förklaringar om detta, men låter just nu bli. Det väsentliga för stunden är att visa hur dålig BG:s argumentation är. Vem som har bäst förklaring till frågan är en annan sak. Om BG hade skrivit att hans förklaring är att föredra, då hade vi varit i ett annat läge, men han skrev som sagt att anhängare av teistisk evolution saknar svar. Det är empiriskt demonstrabelt falskt!

Vilka är dessa förklaringar? Ja, det är BG:s skyldighet att ta reda på innan han skriver som han gör!

Först i punkten gjorde BG en metafysisk utsaga, ”djävulen är en illusion”. Att detta är den nödvändiga konsekvensen av teistisk evolution är också rent nonsens. Det är återigen en non sequitur och dessutom lika empiriskt falskt som det andra. Djävulen spelar i själva verket en central roll i den teodicé som exempelvis Greg Boyd beskriver i böckerna God at War och Satan and the Problem of Evil. I dessa böcker ingår utförliga resonemang om hur satan och andra onda krafter är verksamma i världen som en den yttersta förklaringen till ondskan i alla dess former och detta har bland annat vävts ihop med en utläggning om teistisk evolution. Boyd har vid upprepade tillfällen, inklusive i boken Spiritual Warfare, Four Views, försvarat tron på också en ond övernaturlig verklighet mot liberalteologisk, bultmannsk avmytologisering.

Det är den här sortens brister i BG:s resonemang som avslöjar hans kunskapsbrist. Han kritiserar helt enkelt något som han inte vet något om. Det som återstår för honom är att kritisera sin egen konstruerade halmgubbe. Då får han stå ut med att jag kallar honom okunnig. Jag har skäl att göra det. Det är mer än bara en debatteknik. Hans okunskap är demonstrerad i det han skriver.

Försoningen

 1. Jesu lidande, korsfästelse, död, begravning och uppståndelse från de döda är en illusion.
  Detta som är så centralt och helt grundläggande i Biblisk kristen tro, är utan orsak och därmed utan konsekvenser och är inget annat än en falsk förhoppning och inbillning.

Eftersom premissen i punkt 5 fallit, så faller också denna punkt. Den kanske mest framträdande teologen inom den evangelikala rörelsen, John Stott, har ju skrivit en rejält tjock bok, Korset – meningen med Jesu död, som går in på försoningen i detalj. Stott tror på teistisk evolution.

N.T. Wright har skrivit en av de mest utförliga och genomarbetade böckerna som finns som försvarar tron på Jesu uppståndelse. Hans filosofilärare på universitetet erkände att Wright täppt till varje tänkbar motinvändning. Kort sagt, Wright har försvarat tron på Jesu uppståndelse bättre än kanske någon annan, med möjligt undantag i Gary Habermas. Han har också skrivit ingående om korset i boken Dagen då revolutionen började. Wright tror på teistisk evolution.

Hoppet

 1. Framtidstro och evighetshoppet är borta.
  Evolution och ”det naturliga urvalet” har nämligen inget slut, utan bara fortsätter och fortsätter utan tidsbegränsning, och erbjuder inte vare sig framtidstro eller evighetshopp.

Halmen fortsätter ryka. Skulle BG vara riktigt konsekvent borde han först och främst tala om den tidsbegränsning som finns i den moderna kosmologin. Om några miljarder år flammar solen upp och slukar jorden. Skulle vi händelsevis då finnas kvar som människor kanske vi har koloniserat andra solsystem, vilket låter oss leva några miljarder år till som art. Tills universum som helhet dör värmedöden enligt termodynamikens andra lag.

Men nu är punkt 7 lika mycket non sequitur som alla de andra. Att Gud skulle välja att skapa alla arter genom evolutionen förhindrar självklart inte Gud på något vis från att i framtiden skapa ”nya himlar och en ny jord” där vi får leva med de andliga och oförgängliga kroppar som vi fått vid Jesu återkomst.

Vår tids gudar?

 1. Vetenskapen, och framför allt naturvetenskapen, ”den vetenskapliga metoden”, evolution och ”det naturliga urvalet” är vår tids ”gudar”.
  Inför dessa ”gudar” har förespråkarna för ”Teistisk evolution” böjt sina knän. ”Det naturliga urvalet” – den förklaring, den kraft, den ”lyftkran”, som Richard Dawkins benämner den – är den evolutionens ”gud” som alla ska böja sina knän inför. Men ingen vet HUR eller VARIFRÅN ”det naturliga urvalet” kom. Det ”bara finns där” utan någon som helst vetenskaplig förklaring angående härkomst och uppkomst. Naturvetenskapen och ”den vetenskapliga metoden” har varken räckvidd eller förmåga att ge något svar. Och t.o.m. Skapelsens och Bibelns Gud har fått böja sina knän och underdånigt valt att låta dessa ”gudar” ta hand om skapelsen och sedan tala om för oss vad vi har att rätta oss efter. Personligen undrar jag, hur det är ställt med konsekvenstänkandet hos dem som förespråkar och tror på ”Teistisk evolution”?

Och där kom den i klartext – hur är det ställt med ”konsekvenstänkandet”? Den som fyllt hela sin artikel med non sequitur-argument undrar hur vi andra har det med konsekvenstänkandet?

Jag har namngivit åtskilliga välkända och kunniga teologer, vetenskapsmän och kristna filosofer i mitt svar. Människor med erkänt stor kunskap och förmåga till logiskt tänkande. Alla dessa underkänner BG ”konsekvenstänkandet” hos. Vad säger man om en sådan intellektuell hybris?

I övrigt är stycket så förvirrat att det inte ens går att bemöta systematiskt. Nu är det inte var dag jag blir anklagad för avguderi, så jag ska försöka reda i det, hur svårt det än är.

Där tron på vetenskaplig metod övergår i scientism och reduktionism har den fått en otillbörlig roll, som livsåskådning. Detta skrev exempelvis C. S. Lewis om:

We must sharply distinguish between Evolution as a biological theorem and popular Evolutionism or Developmentalism which is certainly a Myth. […] To the biologist Evolution […] covers more of the facts than any other hypothesis at present on the market and is therefore to be accepted unless, or until, some new supposal can be shown to cover still more facts with even fewer assumptions. […] It makes no cosmic statements, no metaphysical statements, no eschatological statements.

Lewis, C.S. “The Funeral of a Great Myth.” Christian Reflections. William B. Eerdmans Publishing Company, 1967. p. 85

Också Tim Keller reder ut skillnaden mellan att se evolutionen som en biologisk teori och att göra den till en livsåskådning. Det sistnämnda är alltså inte på något vis en logisk eller nödvändig konsekvens av det första. Nyateister ger gärna evolutionen en utvidgad roll för sitt tänkande. Men scientism är inte en vetenskaplig hållning, det är en livsåskådning som vilar på synnerligen dålig filosofisk grund. Teistisk evolution refuterar sådan scientism. Teistisk evolution är dess motsats men trots detta beskyller BG oss för att acceptera just den åsikt som vi förkastar.

Detta vittnar om okunskap hos BG eller demagogi. Jag hoppas och tror att det är det förstnämnda. Värre än så här kan man i vart fall inte argumentera.

Vissa andra meningar är skrattretande. Testa att formulera dem med andra vetenskapliga teorier: ”Ingen vet HUR och VARFIFRÅN ’gravitationen’ kom. Den ’bara finns där’ utan någon som helst vetenskaplig förklaring till härkomst och uppkomst.” (OK, det är ett dubbelfel. Det finns visst möjliga förklaringsmodeller till gravitationen, även om det är den kraft vi känner minst.)

Till och med sekulär biologi kan förklara varifrån evolutionens processer har kommit. De är den nödvändiga konsekvensen av allt livs kamp för att överleva. Det är inte ens svårt att förklara. Betydligt enklare än gravitationen. Som anhängare av teistisk evolution menar vi ju dessutom att Gud designat, skapat, väglett och samspelat de naturliga processerna. Vi har en orsaksförklaring utifrån samtliga fyra orsaksmodeller som Aristoteles formulerat. Det är inte ens svårt att ha det. Vårt konsekvenstänkande fungerar utmärkt.

Troskriser

Inom ”Teistisk evolution” är universums och jordens ålder centralt och viktigt, för att vi som kristna inte ska komma i konflikt med vad man inom naturvetenskapen har kommit fram till angående universums och jordens ålder. Och vi ska hjälpa våra ungdomar att inte behöva komma i ”troskriser”, och det ska vi göra genom att hävda att den konflikten inte finns. (13) Men inga konflikter kan lösas, genom att vi förnekar att de finns.

BG sätter ordet troskriser inom citationstecken. Att det är ett faktum att mötet med kunniga och ärliga lärare inom högre utbildning allt som ofta orsakar troskriser hos ungdomar som uppfostrats med kreationism är ett faktum. Här finns det både ett tapp för att tron faller ihop, en övergång till liberalteologi och en onödig barriär i evangelisationen. Det lilla fåtal som kommer till tro genom kreationistiska argument kompenserar inte för det hinder som kravet på att lämna evolutionen utgör för det flertal som annars kunde ha evangeliserats genom att vi bara talade om Jesus och betjänade dem i kärlek och Andens kraft.

Det finns en konflikt mellan kreationism och nutida vetenskaplig konsensus. Och det finns en konflikt mellan teistisk evolution och scientism. Vem förnekar det? Men det är inte detsamma som att det finns en konflikt mellan god exeges och vetenskapen. Om vi hade undervisat om skapelsetexterna utifrån deras genre och syfte, i stället för att pådyvla dem en tolkningsmetod som bara har ett par hundra år på nacken och som inte stämmer med deras ursprungliga innebörd, uppstår inte någon konflikt. Detta är inte att ”böja sig” för ogudaktig sekulär vetenskap, det är god teologi.

Studerar man vetenskapens historia så ser man att det inte alls behöver vara en konflikt mellan kristen tro och vetande. BG borde läsa om Augustinus, Silvester II, Wilhelm av Ockam, Thomas av Aquino, Nicolaus Cusanus, Francis Bacon, Nikolaus Copernicus, Galileo Galilei, Isac Newton, Michael Faraday, James Clerk Maxwell eller för den delen George Lemaître och John Polkinghorne. Tro och naturvetenskap går utmärkt hand i hand och kan befrukta varandra. Ibland innebär det att teologin ändras, som när den geocentriska modellen hade anammats av kyrkan och övergavs först med viss möda.

Men också kreationismen är ett resultat av upplysningstänkande och modernitet. Den kom till främst under 1800-talet och var ett resultat av samma filosofiska underbyggnad (skotsk realism) som gav oss Princetonteologin, varur fundamentalismen växte fram. Att läsa urhistorien som om den vore skriven som en positivistisk historisk prosa är ett modernt påfund.

Paradigm

Jag vet inte universums eller jordens ålder. För mig är det i nuläget en sekundär fråga, i evighetens perspektiv.

Nyss var det dock viktigt att tro att jorden var lika gammal som universum som helhet.

Det är det ingen som vet universums ålder med 100 % säkerhet. Att vetenskapen är osäker hör till dess natur. Nya teorier kan avlösa gamla och befintliga teorier kan förfinas. Däremot borde BG förstått att de beräkningar som skattar universums ålder har en mycket god förklaringskraft. Hur sekundär frågan än är i evighetsperspektiv, så har den mycket stor bäring på den aktuella diskussionen. BG smiter från den, när det passar.

Men det jag vet är, att det rådandet ”paradigmet” evolution och ”det naturliga urvalet” har tolkningsföreträde i skola, utbildning, forskning och media, och att man alltid ska förhålla sig till detta ”paradigm”. En ny doktorsavhandling vid Göteborgs universitet visar på att just detta ”är den röda tråden i svenskt utbildningssystem”. (14) Och evolutionen och ”det naturliga urvalet” kräver oöverskådliga tidsrymder av årmiljarder och årmiljoner för att kunna leda fram till något ordnat och helt. Eller som Richard Dawkins uttrycker det, att ”evolutionen har att kravla sig uppför Osannolikhetsberget en tum vart miljonte år”. (15)

Faktum är att det finns många paradigm med ”tolkningsföreträde”:

 • Standardmodellen för elementarpartiklar
 • Relativitetsteorierna
 • Termodynamikens lagar
 • Big bang-kosmologin
 • Atomteorin
 • Bakterier och virus som sjukdomsförklaring
 • Newtons rörelselagar
 • Etc.

Att skolan lär ut det för stunden rådande paradigmet är helt naturligt. Har BG ens läst vad Thomas Kuhn menar med begreppet paradigm? Hans fotnot går till SEA, men hans sätt att beskriva det tyder på en valhänthet med vetenskapsteori.

Karin Kittelmann Flensners doktorsavhandling beskriver att religionsundervisningen sker i svensk skola utifrån en sekulär grundsyn, som inte är neutral eller allsidig. Att evolutionen skulle vara den ”röda tråden” i svensk skola säger den däremot inte. Den talar om att modernitetens synsätt är det rådande, enligt vilket religion kan beskrivas som en fas mänskligheten kan lämna bakom sig. Detta är problematiskt, men att kreationism är ett bättre alternativ för att bemöta detta problem än teistisk evolution är inte en given konsekvens. (Ännu en gång, non sequitur!)

Tvärtom, genom att hålla fast vi kreationismen befäster vi som kristna bilden av oss att vi är anti-vetenskapliga och inte accepterar när den bokstavliga tolkningsmodellen av Bibeln ifrågasätts. Att inte ens hålla teistisk evolution för en möjlig hållning ger inget förtroendeingivande intryck.

En gnostisk vetenskapssyn

Personligen så tror jag att Gud har ”kodat” sin skapelse och det finns ingen som intill denna dag har ”knäckt den koden” och som därför kan säga vad universums och jordens ålder är. Det återstår att utforska, för utforskning av skapelsen är ett av de uppdrag som Gud har gett åt människan. (16) Gud har gjort sin skapelse ändamålsenlig och tillgänglig för utforskning och han har utrustat oss människor med både nyfikenhet och andliga och intellektuella förmågor till att utforska skapelsen. Men inte för att förneka eller förminska Gud, utan för att tillbedja, ära och hedra honom för hans storhet, genialitet och skaparkraft. (17) Men framför allt handlar det om uppenbarelse. Att Den helige Ande uppenbarar/avslöjar för oss vad som är hemligt. Då vet vi och behöver inte spekulera. Det som är ”kodat” eller fördolt kommer att bli offentliggjort när det är dags för det. Gud vet och vi kommer att få veta det Gud vet. (18)

Suck!

Nu blir BG också en vetenskapsfilosof av sämre sort.

Vad i all sin dar är det vi ägnat oss åt när vi tagit fram Newtons rörelselagar, fastställt Maxwells ekvationer, beskrivit Einsteins relativitetsteori, bestämt värdet av Plancks konstant eller mätt rödförskjutningen i avlägsna galaxer? Verksamhet som för övrigt i allt väsentligt haft troende människor som pionjärer, människor som gjort detta just för att de vill lära känna Guds skapelse och som upptäckare av dessa framsteg har de också funnit anledning att ära Gud.

Vetenskapsmän uppräknade

Om det nu är så att de observationer och beräkningar som gjorts, och att Friedmanns ekvationer och Lambda-CDM-modellen är opålitliga, ja då krävs det mer än att BG uttrycker en vetenskaplig kritik av dem. Dessa har ju tillkommit just för att människor drivna av nyfikenhet har använt sina ”förmågor till att utforska skapelsen” – de har gjort exakt det som BG efterlyser. Bara tråkigt att han inte begriper deras resultat väl nog för att kunna göra en någorlunda vettig bedömning av deras förklaringskraft.

Inte en enda gång har BG visat den minsta insatthet i de observationer och teorier som ligger bakom beräkningen av universums ålder. BG påstår bara saker rakt ut i luften, utan underlag, och kallar det för argument. BG avfärdar vetenskapliga resultat som om hans egen åsikt vore en truism.

Men vad värre är, BG verkar underkänna hela den vetenskapliga metoden från början till slut. Eftersom inte en enda vetenskaplig upptäckt är definitiv. Kort sagt, det som här uttrycks är en gnostisk syn på kunskapen. Också skapelsen ska undersökas genom gudomlig ”uppenbarelse”. Och den i sin tur kan vara så entydig att all spekulation försvinner…?

BG har samtidigt ett tydligt fundamentalistiskt drag i sin kunskapssyn. Han rör sig hela tiden med absoluter. Arvet från Princetonteologin och den skotska realismen är tydligt. BG verkar besvärad av provisoriska observationer och att vetenskapliga teorier utvecklas, förfinas och byts ut. Antingen så vet man eller så spekulerar man, enligt BG. Att förklaringar kan vara mer eller mindre bra tycks besvära honom. Vetenskapliga teorier har mer eller mindre förklaringskraft och förklaringsräckvidd. De är inte definitiva och därför finns det ingen kod att ”knäcka”, bara en skapelse att gradvis upptäcka mer och mer av.

Så som BG här beskriver vetenskapen har han inte bara underkänt evolutionsläran, utan vartenda uns av vetenskapliga framsteg. Släng ut periodiska systemet från kemiundervisningen, vaccinering och antibiotika från medicinen, arkeologiska fynd från historieundervisningen och sluta tala om våra båda hjärnhalvor inom psykologin. Från och med nu ska bara den rena uppenbarelsekunskapen accepteras!

Ja, detta är redactio in absurdum, men till skillnad från BG:s halmgubbar utgår jag från de ord som han själv har skrivit. Anden ska enligt BG uppenbara också hur skapelsen fungerar!

Ironiskt nog sammanfaller BG:s kunskapssyn som sagt med moderniteten på många plan. Hans sanningsbegrepp liknar positivismens och Wienskolans, även om hans metod att nå en sådan sanning är radikalt annorlunda. Wienskolans kunskapssyn lever också kvar bland nyateisterna. På nytt visar BG sitt intellektuella släktskap med dem.

Att den logiska empirismen har dött verkar också BG ha missat. Popper, Kuhn och andra vetenskaps­filosofer från 1900-talets andra halva har i varje fall inte påverkat hans sätt att beskriva vetenskapen det allra minsta, mer än när han missförstår dem.

Det är återigen sådant som får mig att anse honom okunnig i dessa frågor. Han talar på ett sätt som visar att han inte vet vad han talar om!

Lösryckta citat

Några citat:
Först en viktig distinktion mellan mikro- och makroevolution. En distinktion som evolutionsteoretiker ogärna vill göra. De vill enbart tala om evolution som ett enhetligt begrepp.

Det är biologers elaka vilja som är problemet. Vad annars när sanningen är så klar?

Frågan är inte vad biologer vill göra utan om denna distinktion är nödvändig för att diskutera evolutionens förklaringskraft för uppkomst och differentiering av biologiska arter? Det kunde ju BG klargöra härnäst, men vad som i stället kommer är en dimridå:

Mikroevolution är förändringar inom arten och är observerbar och möjlig att undersöka. Således bevisad.
Makroevolution är en spekulation om utveckling från en art till en annan art. Spekulation om mikroevolution + slumpmässiga utvecklingsprocesser under oöverskådliga och okända tidsrymder + ”det naturliga urvalet” = Nya arter. Detta är en obevisad hypotes och som inte går att bevisa.

Här använder sig BG av en s.k. övertalningsdefinitioner. Detta är inte ett argument. Definitionen av makroevolution har fler sakfel än vad jag orkar förklara.

Huvudpoängen är i alla fall att BG liksom så många andra kreationister blandar ihop vad som menas med observation i olika sammanhang. Higgsbosonen kan jagas i LHC utifrån parametrar som anges enligt teoribildningen (standardmodellen för partiklar). Långsamma förändringar kan självklart inte observeras på samma sätt. De undersöks med abduktion. Utifrån det underlag som olika observationer har givit oss, vilken modell förklarar saken bäst? Det är frågan.

Hur som helst så är evolutionsteorin uppbyggd utifrån en mängd empiriska observationer och den skulle kunna ha falsifierats tusentals gånger om. Men det som händer är att nya upptäckter hela tiden ryms inom dess övergripande teoribildning. Kartläggningen av människans och människoapornas DNA som skett de senaste 20 åren är exempel på detta. Det kunde ha dykt upp flera tillfällen där DNA-sekvenser motsagt teorin om gemensamt ursprung, men det gjorde det inte. Enskilda beskrivningar av händelseförlopp kan justeras genom nya rön. Det har tillkommit detaljer och kompletterande evolutionära mekanismer. Sådant är väntat. Men som sagt, falsifieringstillfällen har funnits i tusental och falsifiering har uteblivit.

Jag noterar också att BG verkar utesluta förändringar inom biologiska släkten. Biologin har en systematik som bygger på art – släkte – familj – ordning – klass – stam – rike – domän – liv. De allra flesta kreationister har sedan länge övergivit tron på att evolutionen inte kan utveckla arter. De diskuterar inbördes om evolutionen klarar övergångar på släkte eller familj-nivå.

Inte ens Ken Ham tror att det fanns både lejon och tigrar på arken, utan att nuvarande arter av kattdjuren har utvecklats genom evolution efter syndafloden på mindre än ett par tusen år! BG verkar inte ens påläst på den kreationistiska litteraturen.

Makroevolution är vad evolutionsteorin framför allt handlar om.

Svar: Nej. Om nu distinktionen är viktig, så förklarar evolutionen naturligtvis såväl mikro- som makroevolution.

Följande citat handlar om makroevolution:
– ”Varje tid har sina förhärskande paradigmer, dvs. övergripande tankeströmningar, i vars ljus alla observationer och spekulationer tolkas. Det är ingen tvekan om att ett av vår tids dominerande paradigm är evolutionsparadigmet”. (19)

Visst finns det paradigm som dominerar inom naturvetenskapen, som jag skrev ovan. Att en teori har en dominerande ställning är i sig inget konstigt. Frågan är om det finns anomalier – motsägande observationer – som inte kan förklaras genom att grundteorin modifieras, utan bättre låter sig förklaras med en alternativ teoribildning. Citatet från Renard, en tämligen ovederhäftig källa, använder däremot det laddade ordet ”förhärskande”. Här antyds en illvilja eller en slags konspiration. Det är troligen vad BG vill ha sagt.

Nu övergår BG till en klassisk kreationistisk disciplin, quote mining. Citat överförs från kreationist till kreationist, utan att källkritiskt granskas, varken om de är sanna eller om de är relevanta. Samma metod används på fler håll. Citatet ”Bruden är vacker men har redan en man” används av många israelkritiker, trots att det är ett påhittat citat. Det blev till och med en boktitel av Ingmar Karlsson. Han skriver så här:

1898 for en judisk delegation till Palestina, platsen det judiska folket hävdas ha ”biblisk rätt” till. I ett telegram rapporterade de: ”Bruden är vacker men har redan en man.” Med det menades att Palestina visserligen var ett vackert land, men att det redan fanns ett folk som levde där. Att fortsätta planerna på att låta det judiska folket emigrera till det heliga landet skulle oundvikligen leta till konflikt.

Så vill han leda i bevis att sionisterna var cyniska och att de med berått mod begick övergrepp på palestinierna. Problemet är som sagt att citatet är ett påhitt.

Hur är det då med BG:s citat. Svar, ytterst svårt att veta. Var han hämtad dem sägs inte. Varför personerna i fråga skulle vara värda att citeras sägs inte. Det enda som nämns är deras namn. (Jag har letat upp alla fakta om dem själv.)

– ”Evolutionen är inte bevisad och kan inte bevisas, men vi tror på den därför att den är det enda alternativet till skapelsetron, som ju är otänkbart”. (20 = Sir Arthur Keith)

Vem var Arthur Keith? Han levde 1866 – 1955 och var professor i antropologi och människans anatomi. Han menade vid ett tillfälle att Australopithecus africanus inte skulle ha varit en människolik apa, men skrev 23 år senare en ursäkt där detta togs tillbaka.

1946 kom han ut med en bok om evolutionen, Evolution and ethics. Också där framgår det att han bytt åsikt. Han skrev kritiskt mot evolutionen år 1896, men bytte sedan åsikt enligt sin egen utsago (sid viii). Det verkar till och med som att han trodde på något vi kan likna vid teistisk evolution (sid 238). Hans bevekelsegrund är alltså inte att skapelsetro är otänkbar!

Mr. Robertson and I agree that man has been evolved, but whereas he regards man’s evolution as a result of chance, I see in it the successful result of a trend or policy which affected progressively the development and equipment of the human brain. The brain, from being an instrument fit for anthropoids, passed on to a state in which the range of feeling, understanding, and of manipulative skill became fit for men. To ask me to believe that the evolution of man has been determined by a series of chance events is to invite me to give credit to what is biologically unbelievable. (Min betoning.)

Denne citeras (om nu citatet är äkta) av BG i en artikel där han tar avstånd från just teistisk evolution. Ett praktfullt självmål!

– ”Tillfälliga mutationer är en hypotes som är uppbyggd utan bevis och fakta. Det förvånar mig att evolutionsteorierna slukas så enkelt och okritiskt av så många”. (21 = Nobelpristagaren i biokemi Dr Ernest Chain)

Ernst Chain, som är den korrekta stavningen, levde 1906 – 1979 och han fick nobelpris 1945 för att ha vidareutvecklat penicillinet. Vad jag kan hitta vid en enklare undersökning är att han troligen inte är felciterad. The Institute of Creation Science har flera citat av honom, med angiven originalkälla. BG:s korta citat ingår.

Originalkällan verkar vara boken Social Responsibility and the Scientist, sid. 25. Upplagan inte angiven, dock verkar den vara från tiden innan DNA-molekylen upptäcktes. Som enkelt citat angivet är detta ett auktoritetsargument, men varför vi ska tro att just Ernst Chan har förstått saken bättre än andra forskare framgår inte. Materialistiska evolutionstroende har inte särskilt svårt att bemöta citatet.

– ”Levande organismers ursprung och utveckling från det enkla till det komplicerade, kan inte förenas med vetenskapliga principer”. (22 = Dr Robert E. D. Clark. Expert på entropilagen.)

Det är svårt att hitta information om Robert E. D. Clark. Han var en kemist som levde 1906 – 1984, och han skrev fyra böcker varav en verkar specifikt handla om just evolutionsteorin. Darwin, before and after: the story of evolution (1977). Vad jag kan hitta om honom verkar ha varit en kreationist på mellannivå, varken pionjär eller efterapare. Hur han kom fram till sina slutsatser vet jag inte. Ensamt har citatet inget bevisvärde.

BG nämner att Clark var expert på entropiläran. Alla kemister vet att i ett slutet system ökar ständigt graden av oordning. Det kallas termodynamikens andra lag. Om Clark använder läran som argument mot evolutionen eller inte kan jag inte hitta belägg för. Det vore inte osannolikt att kreationister hänvisar till just honom för att hävda att evolutionen skulle bryta mot denna lag. Den självklara invändningen är att jorden inte är ett slutet system. Energi tillförs ständigt från solen och en ökad grad av komplexitet hos organismer bryter inte mot termodynamikens regler.

Många kreationister själva hävdar att det är ett dåligt argument att hänvisa till termodynamikens andra lag. Eventuellt använder BG alltså här en person vars argument underkänts av andra kreationister.

– ”90 procent av evolutionisternas prat är nonsens, som inte har någon grund i observationer men bara på fakta som inte kan underbyggas”. (23 = Paleontologen Dr Etheridge på British Museum)

Nu är vi inne på klassisk quote-mining-mark. Dr Etheridge har av andra kallat för ”världsberömd” paleontolog. Hade det inte varit för några påstådda citat av den här typen vore han bortglömd. Det fanns två brittiska paleontologer som båda hette Robert Etheridge, senior (1819 – 1903) och junior (1847 – 1920). Sonen var verksam vid British Museum mellan 1881 och 1891 han fortsatte sedan sin karriär vid Natural History Museum i Australien. Pappan verkar ha accepterat att jordens geologi bildats under miljontals år, så någon ungjordskreationist kan han inte ha varit. Citatet härrör troligen från sonen, men har inte kunnat beläggas med någon originalkälla. Att citera honom är något av en stapelvara inom kreationistisk litteratur, men den faktiska ordalydelsen varierar från bok till bok (Ronald L. Numbers, The Creationists, sid 52). Att en paleontolog med titeln ”assistant keeper”, någon gång före år 1881 sagt något liknande är inte mycket till auktoritativ källa att komma med idag. Tillfrågad om detta förmodade citat svarade direktorn för British Museum på 1920-talet att ”Mr. Etheridges åsikt i ämnet inte ska ses som representativt för den vetenskapliga åsikten för detta museum.” (Numbers, 52).

– ”När man under resans gång har funderat över ateismens irrationella logik blir man alltmer övertygad om att ateismen och evolutionismen är vår tids största villfarelse”. (24 = Vesa Annala)

– ”Evolution från bakterie till människan är en obevisad hypotes”. (25 = Vesa Annala)

En av Sveriges mest aktiva kreationister. Part i målet. Inte mycket till auktoritativ källa. Fel i sak.

Jag citerar dessa personer och forskare för att ytterliga visa på det orimliga och det onödiga med ”Teistisk evolution”. Och personligen tror jag, att evolutionsteorin kommer att avslöjas som historiens största vetenskapliga bluff. Och jag blir inte förvånad om det sker i min livstid. Om inte förr, så faller då även ”Teistisk evolution”.

Problemet är att citaten varken äger tyngd eller bevisvärde i ärendet. Till och med sekulära evolutionister avfärdar hela denna citatindustri med lätthet. Kreationister som argumenterar på det här viset gör sig närmast löjliga.

Jag är inte sekulär evolutionist, men jag blir allvarligt beklämd när mina trosfränder presterar betydligt sämre argument för sin hållning än vad sekulära evolutionister gör. Det främjar inte evangelisationen och apologetiken.

Avfallet i den sista tiden

Utifrån detta som jag har skrivit här, så har jag förklarat varför jag INTE tror på ”Teistiskevolution”, och jag menar, att detta är liberal- och elimineringsteologi i en ”teistisk evolutionär tappning”. Den är så onödig och förrädisk ”i en tid som denna”, då Gud förnekas och Bibelns trovärdighet angrips ifrån sekulärt håll hela tiden. Det har vi som kristna och bibeltroende ingen som helst anledning att bidraga till!

Till sist så gör BG teistisk evolution till en del av den yttersta tidens avfall, vilket han bekräftar än tydligare i kommentarsfältet. Med så extremt hög svansföring hade det varit klädsamt om BG först hade presterat några vettiga argument. Nu blir effekten snarast den att han ropar högre för att maskera sin argumentationsbrist, bygger onödiga murar kristna syskon emellan, samtidigt som han cementerar den känslomässiga intensiteten i det egna lägret. Den som accepterar hans åsikt kommer se detta som en viktig frontlinje att hålla, men får inga verktyg att göra det.

Min kritik av BG:s artikel må vara svidande. Jag tvekar inte att kalla hans artikel för usel. Den gör det svårare att sprida det kristna budskapet, eftersom den bekräftar så många fördomar om den kristna tron. Men det skulle aldrig falla mig in att dra på den här sortens storslägga om ”avfall” och kalla kreationismen ”förrädisk” utifrån ett eskatologiskt perspektiv.

Jag kritiserar BG:s kunskaper och hans debatteknik, men inte hans hjärta eller motiv. Helt säkert tror han att detta är en del av hans tjänst för Gud. Att inte han kan bemöta oss som tror på teistisk evolution med samma respekt och att det inte finns den minsta antydan till att diskutera ens möjligheten för en annan hållning än BG:s egen är det sämsta med hans artikel.

Om jag vore kreationist skulle jag tagit avstånd från en argumentation som denna.

Kommentarsregler

Min blogg har tydliga regler för kommentarer. De ska handla om inläggens specifika innehåll. Här diskuterar jag Bength Gustafsons kritik mot teistisk evolution. Argument för och mot kreationism i övrigt kommer jag inte att publicera. Kommentarer utan substans kommer inte heller att publiceras.

Jag gör ett undantag. Om en någorlunda välkänd kreationist vill påpeka att hon eller han tar avstånd från BG:s argument och hans beskrivning av oss som tror på teistisk evolution och påpeka att artiklar likt hans inte ens hjälper den kreationistiska saken, så släpper jag fram det.

I mitt inlägg har jag för mig ovanligt starka negativa värdeomdömen om en annan persons kunnighet och vad den personen skrivit. Jag menar att jag backar upp dessa värdeomdömen med tydliga och detaljerade sakskäl. Om någon finner motsvarande okunnighet i det jag skriver och backar upp dem på ett motsvarande sätt kommer jag att acceptera kommentaren. Värdeomdömen utan sakskäl kommer leda till att kommentarer refuseras.

Om någon finner min kritik skälig och vill berömma min artikel kan det göras på en mängd sätt, men kommentarer som bara instämmer i vad jag skrivit kommer inte att publiceras. Om någon finner någon ytterligare problematisk aspekt i BG:s artikel och vill komplettera min kritik är det däremot självklart tillåtet.

This entry was posted in apologetik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

2 Responses to Bength Gustafson dåliga kritik av teistisk evolution

 1. Pingback: Usla kreationistiska argument, del 2, Tjocka släkten | itpastorn.nu

 2. Pingback: När två är osams och båda har fel, del två | itpastorn.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.