Kalla faktafel

Nu har Kalla faktas påstådda ”granskning” av oss hemska karismatiker sänts. Programmet innehöll inget nytt eller förvånande. Den här sortens usla journalistik har jag sett förut, men den är ändå nödvändig att kommentera.

Utöver programmet har jag följt Twitterflödet, Kalla Faktas facebooksida, inslaget i nyhetsmorgon, läst kommentarerde medverkandes bloggar och ytterligare några artiklarDagen, Världen idag, etc. Jag tror mig ha rätt bra koll nu. Tyvärr missade jag den efterföljande studiodiskussionen. Om någon har en fungerande länk till den så tipsa mig gärna.

Kompetensen

Först en liten detalj som avslöjar en avgrund av okunskap hos Kalla faktas redaktion. På Facebook fick de en fråga:

Fråga: Vad heter sekten de tillhör eftersom se säger att 100000 svenskar är med. Kalla fakta svarar: De kommer från den karismatiska kristendomen. Den har förgrenat sig i två rörelser som Trosrörelsen och Vineyard. Gemensamt för dem är bland annat att de lägger stor vikt vid helande.

Walter Hollenweger, en ledande forskare på pentekostal-karismatisk kristendom talar däremot om fyra fåror:

 1. Pentekostaler med ursprung i väckelserna vid 1900-talets början, speciellt Azusa Street. Det vi i Sverige kallar för pingstväckelsen.
 2. Karismatiker, främst verksamma inom befintliga samfund. En delrörelse som uppstod runt år 1960.
 3. Neo-karismatiker verksamma inom nya samfund och nätverk. En delrörelse som tog fart på 1980-talet.
 4. Inhemska kyrkor i majoritetsvärlden (Sydamerika, Afrika, Asien) av Helig Ande-karaktär.

Tillsammans utgör vi någonstans mellan 400 och 650 miljoner människor världen över. Med nuvarande tillväxttakt lär vi nå miljardstrecket inom ett par årtionden.

Trosrörelsen, löst definierad som församlingar och förkunnare som betonar att helande och ekonomisk framgång är garanterat när en människa är tillräckligt trosviss, utgör i runda svängar mellan 7 och 13 % av oss. Alla siffror här är mycket ungefärliga. Livets Ord uppstod inom trosrörelsen och har kanske några kvardröjande rester av den i sig, men har lämnat denna slags förkunnelse i allt väsentligt. Jens Garnfeldt verkar av allt att döma tillhöra dess mittfåra.

Vineyard är betydligt mindre, men har präglat rätt stora delar av den neokarismatiska fåran, så inflytandet därifrån är betydande.

Att som Kalla fakta påstå att karismatiker kan delas in i två rörelser, Trosrörelsen och Vineyard, är däremot underkänt. Det blottar en okunskap som säger betydligt viktigare saker än detaljen i sig. Den avslöjar att redaktionen faktiskt inte har en aning om vad det är de undersöker!

En jämförelse skulle vara om man gjorde ett program om stenkastande upploppsdeltagare i en politisk demonstration och som svar på frågan var de kommer ifrån i svaret drog in all världens socialister, från Stefan Löfven och Göran Persson till Enver Hoxha och Josef Stalin, och sedan menade att alla dessa återfinns i två rörelser, maoismen och mensjevikerna. En sådan politisk reporter skulle bli utskrattad, utskälld och gissningsvis sitta löst på jobbet. Men nu handlar det om religion och då kan man tydligen komma undan med vad som helst.

Det är journalister med denna bristande kompetens som gjort programmet, men eftersom stora delar av sveriges befolkning reagerar instinktivt på de bilder de ser och de kommentarer som fälls, så haglar lovorden. Det finns ett Jesusord om vad som sker när en blind leder en blind. Det är tillämpbart här.

Jag ställde en rak fråga till redaktionen om de hade någon grund för sin indelning av alla karismatiker i två rörelser. Jag väntar fortfarande på svar.

Programmets dramaturgi

För att rättfärdiga programmet så behövs det först utmålas att det som behandlas är ett gigantiskt problem. En massa helandepredikanter växer fram som svampar ur jorden och med sina bländverk förförs stora skaror. Diverse siffertrillande inleder rapporteringen, redan uí nyhetsmorgon och följs upp med kommentarer i sociala media. Det klargörs tydligt att det som skildras i programmet berör hundratals miljoner världen över och kanske 100 000 i Sverige. Alla dras från första sekunden över en kam.

Om händelsevis någon från Kalla faktas redaktion läser detta, så har jag en fråga om detta: Känns det OK i magen att göra så? Inga samvetskval? Inga betänkligheter? Inga tvivel på att ni bryter mot god journalistisk sed? Och, nej, dessa frågor är inte retoriska.

Programmet byggs sedan upp kring tre roller: Offren, förövarna och experterna. Dramaturgiskt är upplägget enkelt.

Offrens historier är svåra att höra. Den här sortens problem uppstår när osund trosförkunnelse predikas. Jag motsäger inget i deras berättelser eftersom jag själv mött dessa problem flera gånger. Men problemet är att de används för att bevisa något mer än de har bärighet till. I runda svängar 90 % av alla karismatiker världen över lyssnar inte till predikanter som lär ut den här sortens vanföreställning om vad tro är. Inom Vineyard så motsäger man tydligt den här sortens trosförkunnelse, för att nu nämna den andra ”rörelsen” som Kalla Fakta söker svärta ner.

Att hitta förövare är inte så enkelt. Tydligen finns det inte så många svenska predikanter att tillgå, trots att det beskrivs som en epidemi.

Min twitterstatus: Om det nu är en så hemsk stor tillväxt av suspekta predikanter, varför har de bara ett enda nordiskt exempel? Och ingen svensk? #kallafakta

Från Jens Garnfeldts möten ser vi klipp där han verkar proklamera att en sjukdom är botad, men vem mer gör på det viset? En förkunnare i Sverige som jag själv tycker drar iväg lite långt ibland, Linda Bergling, säger tvärtom så här:

Man kan sätta sin tro till att Jesus helar, men du kan inte säga att Jesus helat om inte människan själv säger det, om inte människan ger sitt gensvar och bekräftar. Och inre sjukdomar kan man inte omedelbart känna om man är helad ifrån. Det måste alltid kontrolleras och man fullföljer alltid behandlingar om inte läkaren säger att man är helad med nya prover.

För att dryga ut materialet så ser vi lite klipp med Suzette Hattingh, Benny Hinn och några andra som inte ens jag hann uppfatta vilka de var. Var är epidemin, undrar jag?

Slutligen så har vi då experterna. Torsten Åhman introduceras med ett klipp från hans bokhylla. John Foxes Book of Martyrs står där och ser imponerande ut. (Boken är läsvärd, om än tendentiös.) Med detta snabba klipp låter Kalla fakta oss förstå att här sitter det en lärd och trevlig man, någon värd att lyssnas på. Ingen av de inbjudna experterna ifrågasätts, ingen av dem får ens en skarp fråga. De är där för att berätta för oss hur det egentligen ligger till.

Torsten Åhman skriver på sin blogg att intervjun med honom tog 40 minuter. Det hade varit intressant att ta del av den i sin oklippta helhet. På en punkt finner han det värt att korrigera den bild som gavs i programmet. Han menar att inga under sker i de av honom utpekade suspekta sammanhanget. Annars gör Gud under.

(Det finns ingen dokumentation som visar att under sker inom dessa grupperingar, säger TÅ. Jag undrar vilken skillnad dokumentation som finns för de sammanhang som Torsten godkänner? Inte används väl dubbla måttstockar? Jag får anledning att återkomma till detta dubbelfel. Det finns gott om väldokumenterade helanden från vissa sammanhang som Torsten pekar ut som suspekta, men det är en fråga vid sidan av programmet.)

Det dramaturgiskt intressanta är att TÅ klippts ner så att han i programmet verkar förneka alla under och helanden i alla karismatiska sammanhang. Punkt.

Detta är naturligtvis usel journalistik, eftersom det ger en förvriden bild av vad den intervjuade faktiskt sa. Men journalistisk integritet är som sagt inte en nödvändighet i såna här sammanhang. Det ställer också följdfrågor: Vad mer är vinklat och manipulerat för att framställa karismatisk kristendom i värsta möjliga dager? Det lär vi aldrig få veta.

TÅ motiverar sin medverkan med att han vill sätta fokus på avarterna. Det är ett ädelt motiv, som jag själv sympatiserar med. Jag försöker göra detsamma på min blogg. vad som skiljer oss åt är bedömningen emellanåt av vad som är art och vad som är avart. Men den betydligt intresantare frågan är varför redaktionen för Kalla fakta valde ut sina ”experter” som de gjorde? De verkar handplockade för att förmedla just den åsikt redaktionen från början ville få fram. Alltså: Frågan jag ställer är inte varför min kollega väljer att medverka i programet, utan varför han utvaldes av programmakarna? Jag kan inte se något annat skäl än att han enligt dem förväntades framföra rätt åsikt, åtminstone rätt nog att kunna friseras där det man inte ville säga klipptes bort.

Finns här inga problem?

Man kan kanske tro att jag förnekar att det finns lurendrejare och människor som far illa. Men då känner man mig dåligt. Jag har skrivit och talat om detta i olika sammanhang i snart 30 års tid, ända sedan jag själv insåg att trosförkunnelsen är osund. Frågan är hur stora dessa problem är.

 1. Om man som Samuel Varg Thunberg i praktiken menar att under är ytterst sällsynta och att Gud får anses vara verksam i stort sett endast genom psykologiska stärkande processer – en hållning som kan delas också av ateister fast i en urvattnad form – ja, då är precis all karismatik farlig. Men då bör man leda detta i bevis genom att granska karismatikens huvudfåror och inte dess ytterligheter. Ytterligheterna bevisar inte tesen, helt enkelt.
 2. Om man som Torsten Åhman menar att karismatik är något gott, men att avarter grasserar i våldsam mängd och att det mesta vi ser och hör inom området är just osunt, ja, då är problemet naturligtvis stort. Inom en rörelse som världen över berör runt en halv miljard människor finns det allsköns bråte och det är verkligen ett problem att trosförkunnelsen berör uppemot 50-80 miljoner människor världen över. Men problematikens storlek kan inte avgöras genom att stapla anekdoter. Det krävs bättre bevisföring än så.
 3. Om man som jag anser att problemen finns i viss mängd och att karismatiken har ett antal inbyggda frestelser som gör att den kan slå över i osunda former, då krävs det en viss vaksamhet och noggrannhet. Men att utmåla situationen som att vi står inför en flodvåg av gräsligheter, det är överdrivet och onödigt. Vad har jag då för bevis för min hållning? Svar: Forskning! Det där som man kunde ha hoppats att Kalla Faktas redaktion ägnade sig åt att läsa innan de gjorde sitt program. Men varför dra in fakta i ett program som har fakta i sin titel, när den egna åsikten är så mycket mer säljande?

Glada tillrop och fördömanden

Sociala media är nu i vanlig ordning fyllda med olika slags tillrop. Här finns åtskilliga kommentarer där man spyr galla på helandepredikanter. Torsten Åhman och Samuel Varg Thunberg får ett stort antal tacksamma ryggdunkningar. Ytterst lite av substans sägs, men låt mig kommentera några trender:

 1. Kalla Fakta efterlyser och uppmärksammar dem som bekräftar det egna narrativet. Kanske kommer det en uppföljning med mer av samma slag? Som om två dåliga bevis tillsammans skulle vara bättre än ett. I vart fall ser vi vad redaktionen önskar göra för slags program. Allsidighet efterlyses inte!
 2. Många passar på att vädra sin skepticism och ofta då svepa med sig allt vad tro heter i sin kritik. Den bild av Jens Garnfeldt som presenteras i programmet ses som symptomatisk för all religiositet som finns. Den intellektuella substansen i sådan kritik är lättbedömd.
 3. Kristna som är icke-karismatiska eller enbart önskar hålla sin karismatik på mycket defensiv nivå instämmer i hyllningskören. Att alla karismatiker dragits över en kam är en aning beklagligt på sin höjd enligt dessa, men inget att hänga upp sig på. Några av dessa är vetenskapligt skolade och verksamma i akademiska miljöer, men detta till trots ignorerar de alla krav på vetenskaplighet och saklighet i granskningen.
 4. Ett stort antal kommentatorer belyser dubbelmoralen hos Kalla Fakta när de inte granskar kanalens egna produktioner i program som Det okända. Det är väl bara att säga touché!

Gissningsvis strömmar det nu också in en massa meddelanden till de medverkande och till redaktionen där de fördöms för att ha gått emot Gud själv, vara ombud för den onde och gå en ond bråd död till mötes. Instabila och omogna människor finns i alla läger och när man trampar några på tårna kommer de att reagera därefter. Gissningsvis lägger Samuel Varg och Torsten Åhman dem åt sidan för vad det är. Men det förtroendet har jag inte för Kalla faktas redaktion. Jag gissar att de tar den sortens reaktioner som intyg på att problemet med hjärntvättade karismatiker är utbrett. Jag skulle bli glad om jag blev motbevisad på den punkten. Men om nu inte Ingemar Hedenius höll sig för god för att dra in den sortens tarvligheter i debatten så hyser jag föga hopp om att hans andas arvtagare skulle agera annorlunda.

Vad blir konsekvensen?

När dammet som rörts upp börjar lägga sig, vad blir slutresultatet? Kommer det färre människor till karismatiska möten? Kommer färre be om, eller acceptera förbön för helande? Inte direkt. Men droppen urholkar stenen. Det finns några individer och grupper i gränslanden mellan olika åsikter och i våra dagar handlar det sällan om logiska argument när någon byter hållning. Kalla fakta medverkar till att svärta ner bilden av karismatiker med sin usla journalistik. Det är inte alls något man bara kan skaka av sig.

Överdriven försiktighet blir ena konsekvens. Det är illa nog. Att detta dessutom kommer göra det enklare för den som vill diskriminera mot troende är en annan möjlig konsekvens. Det är inte Jens Garnfeldt som riskerar att råka illa ut, utan helt vanliga skolelever, arbetskamrater och grannar. Människor du haft i din omgivning och som enligt alla undersökningar är mindre benägna att ljuga, stjäla och bete sig klandervärt än genomsnittet. Människor som enligt alla undersökningar är mer generösa, mer hjälpsamma och mer omtänksamma än genomsnittet. Men vad spelar fakta för roll för ”Kalla fakta”? Mycket liten, tycks det.

This entry was posted in karismatik and tagged , , , , , , . Bookmark the permalink.

8 Responses to Kalla faktafel

 1. itpastorn says:

  Micael Grenholm har en bra debattartikel i Dagen där fler akademiska verk som motsäger Kalla Fakta nämns.

 2. Pingback: Viktig men sned granskning i Kalla fakta | Hela Pingsten

 3. Pingback: Kalla Fakta-reflektioner | Den tvivlande agnostikern

 4. Pingback: Sund karismatik efterlyses |

 5. Pingback: Personlig förbön med handpåläggning och Andens gåvor – bakgrund | itpastorn.nu

 6. Pingback: Ett brandtal till dig som tror på Bibeln och gillar Andens kraft | itpastorn.nu

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.