Gästfrihet, att bereda plats för den andre

Jag installerades officiellt som pastor och föreståndare i Hestra Missionsförsamling i söndags (2018-09-30). Jag predikade då över ämnet gästfrihet. Begreppet kan användas för att sammanfatta Bibelns hela budskap, berör en kärnfråga i nutida filosofi och är ytterst aktuellt sett ur samhällets synvinkel. Jag drar en lans för att vi ska bli fulla av xenofili, kärlek till den främmande.

Här kommer mina slides i Powerpoint, ljudfilen, ett tillhörande litet bibelstudium och några bilder.

Via Slideshare kan presentationen laddas ner så du kommer åt mitt talarmanus.

Ljudfilen kan man också komma åt på Söndag hela veckan.

Bibelord att läsa och begrunda

Gästfrihet – att bereda plats för den andre

Φιλοξενία – filoxenía = kärlek (filia) till den främmande (xenos) – Rom 12:13; Heb 13:2

Φιλόξενος – filóxenos (samma ord som adjektiv) – 1 Tim 3:2; Tit 1:8; 1 Pet 4:9

2 Kor 7:2-3

2Ge rum åt mig i era hjärtan! Jag har inte gjort orätt mot någon, inte skadat någon, inte utnyttjat någon. 3Detta säger jag inte för att döma er – jag har redan sagt att ni finns i mitt hjärta för att dö och leva tillsammans med mig.

Gud är gästfri

Matt 25:34-36 – Gud är gästfri i skapelsen

34Sedan skall kungen säga till dem som står till höger: ’Kom, ni som har fått min faders välsignelse, och överta det rike som har väntat er sedan världens skapelse. 35Jag var hungrig och ni gav mig att äta, jag var törstig och ni gav mig att dricka, jag var hemlös [främling – ξένος (xénos)] och ni tog hand om mig, 36jag var naken och ni gav mig kläder, jag var sjuk och ni såg till mig, jag satt i fängelse och ni besökte mig.’ (B2000)

Jag var främling och ni tog emot mig. (Folkbibeln)

Gud är gästfri i det gamla förbundet

Abraham utlovas ett land, Jakob och hans söner får genom Guds försyn en fristad i Egypten, etc.

3 Mos 25:23

Jord får inte säljas för all framtid, ty landet är mitt och ni är främlingar och gäster hos mig [Herren].

Gud är gästfri i det nya förbundet

Joh 14:1-4

1”Känn ingen oro. Tro på Gud, och tro på mig. 2I min faders hus finns många rum. Skulle jag annars säga att jag går bort för att bereda plats för er? 3Och om jag nu går bort och bereder plats för er, så skall jag komma tillbaka och hämta er till mig, för att också ni skall vara där jag är. 4Och vägen dit jag går, den känner ni.”

Se också Ef 2:13-22

Vi uppmanas vara gästfria

Hebr 13:1-3

1Håll broderskärleken levande. 2Kom ihåg att visa gästfrihet, ty det har hänt att de som gjort det har haft änglar till gäster utan att veta om det. 3Tänk på dem som sitter i fängelse, som om ni var fångar med dem. Tänk på dem som blir misshandlade, som om det gällde er egen kropp.

Rom 12:13

Hjälp Guds heliga med vad de behöver, vinnlägg er om gästfrihet.

Rom 15:1-3

1Vi som är starka är skyldiga att hjälpa de svaga med deras bördor och får inte tänka på oss själva. 2Vi skall var och en tänka på vår nästa, på vad som är gott och bygger upp. 3Kristus tänkte inte på sig själv, nej, det står skrivet: Dina smädares smädelser föll över mig.

1 Pet 4:9

Var gästfria mot varandra utan att knota.

Biblisk gästfrihet är radikal

Luk 14:12-15

Till sin värd sade han: ”När du bjuder på middag eller någon annan måltid, bjud då inte dina vänner eller bröder eller släktingar eller rika grannar, så att de bjuder tillbaka och det blir din belöning. Nej, när du skall ha en fest, så bjud fattiga och krymplingar, lytta och blinda. Salig är du då, eftersom de inte kan ge dig någon belöning; belöningen får du vid de rättfärdigas uppståndelse.” En av gästerna, som hörde detta, sade till honom: ”Salig den som får vara med om måltiden i Guds rike.” (Luk 14:12-15)

(Lägg märke till avslutningen – återkoppling till Guds gästfrihet.)

Gästfrihet som krav på ledare

1 Tim 3:2

Därför måste församlingsledaren vara höjd över allt klander, gift bara en gång, nykter, behärskad, anständig, gästfri och en god lärare.

Tit 1:8

7Församlingsledaren måste ju vara oförvitlig, eftersom han är Guds förvaltare. Han får inte vara självgod, inte häftig, inte missbruka vin, inte vara hårdhänt, inte sniken, 8utan skall vara gästfri, godhjärtad, behärskad, rättrådig, from och sträng mot sig själv. 9Han skall hålla sig till lärans pålitliga ord, så att han kan styrka andra med en sund undervisning och vederlägga motståndarna.

Ett helt brev om gästfrihet

Läs 3 Johannes brev i sin helhet.

Gästfrihet som missionsstrategi

Matt 10:11-13

9Skaffa inte guld eller silver eller koppar att ha i bältet, 10ingen påse för färden, inte mer än en enda skjorta, inga sandaler och ingen stav. Ty arbetaren är värd sin mat. 11I varje stad eller by ni kommer till skall ni ta reda på vem som är värdig där och stanna hos honom tills ni skall vidare. 12Stig in i huset med en fridshälsning, 13och om huset är värdigt skall det få den frid ni önskar det. Men om det inte är värdigt skall den friden vända tillbaka till er.

Sodom – brast i gästfrihet

(Det syns också i 1 Mos om man känner till den historiska kontexten.)

Hes 16:46

Detta var din syster Sodoms synd: hon och hennes döttrar kunde leva storslaget, i överflöd och ostörd ro, men de hjälpte inte den som var svag och fattig.

Lite bilder från installationen

Det är inte varje gång jag är uppklädd en vanlig gudstjänst. Några bilder som förevigar det ovanliga kommer här. En av bilderna är från basketspelandet jag hade för att illustrera treenigheten.

Kyrkolokalen i Hestra, några står längst fram på estraden.
Installationsakten. Fotograf Agneta Helge.
Peter Bernardsson, regional kyrkoledare, säger något snällt om mig efter själva installationsakten.
Jag, ungdomsdiakon Ulrika och regional kyrkoledare kastar en basketboll mellan oss.
Treenighetens kärleksbasket
Bild på mig i pastorsskjorta och kostym med utkastet på ett notställ.
Jag predikar.
This entry was posted in predikan and tagged , , , , . Bookmark the permalink.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.