Tron fullkomnad av Jesus

Predikoutkast, Valdshult, Alla helgons dag, 2016.

Ett välkänt mänskligt fenomen

Det börjar bra, men…

Äktenskap, engagemang i en viktig sak, arbetet att skapa ett eget hem

Vi tappar så lätt:

 1. Farten – bra att hålla ett tempo som håller loppet ut, men vad händer när det blir en snigelfart, när lusten att springa vidare tryter?
 2. Fotfästet – att falla hör till, men vissa slutar att resa på sig och andra faller på tok för ofta. Alla drabbas av bakslag, men somliga låter bakslagen bli nederlag.
 3. Fattningen – det är bra med höga ambitioner och en stark tro, men somliga far iväg så att det till slut fattas reson och rimlighet.

Bibeln känner till detta. Jesus undervisar om olika ställen där det goda utsädet – de glada nyheterna om Guds rike – hamnar. Bli inte förvånade om det blommar upp, men sedan vissnar eller trängs undan av ogräs.

Ett annat sätt att tala om de här tre farorna är att vi kan tappa:

 1. Sugen – så att vi slutar
 2. Stadgan – så att vi ständigt snavar och slinter
 3. Sansen – så att vi svävar ut i spekulationer och stolligheter
Mörkt kors mot himlen

Hebreerbrevets mottagare hade tappat sugen

De var på väg att ge upp. Orden ”förlora modet” i 12:3 – att vara sjukligt trött, redo att kollapsa, speciellt på grund av stor ansträngning.

En enda fråga behöver besvaras: Håller det?

Det nya som kom med Jesus, var det bra nog? Låt oss gå tillbaka till det gamla, beprövade och invanda. Tillbaka till frälsning genom att leva i det gamla förbundet och söka rätt ställning inför Gud genom templets offer. De som levde så slapp förföljelse. De satt på inflytelserika och prestigefyllda positioner.

Det verkade inte ha lönat sig att följa Jesus!

Till dessa som ville ge upp stod det

 • Att Jesus var den högsta och tydligaste uppenbarelsen av Gud
 • Att Jesus står över allt i skapelsen
 • Att Jesu död och uppståndelse övertrumfar hela det gamla systemet – det vara bara en blek avbild av det som skulle komma
 • Att tron på Jesus är kungsvägen framför andra – den ger tillträde till gemenskapen med Gud

I det mest kända kapitlet i boken radas sedan ett antal personer upp som levt som föredömen i tron. Abel, Henok, Noa, Abraham, Isak, Jakob, Moses, Josua, Rachav.

32Behöver jag säga mer? Tiden räcker inte till för att jag skall kunna berätta om Gideon, Barak, Simson och Jefta, om David och Samuel och om profeterna. 33Genom sin tro kunde de besegra kungariken, utöva rättfärdighet och få löftena uppfyllda. De kunde täppa till lejonens gap, 34släcka rasande eld och undkomma svärdets egg. De var svaga men blev starka, fick kraft i striden och jagade främmande härar på flykten. 35Kvinnor fick sina döda tillbaka uppståndna. (Heb 11:32-35a)

Det här är den ena halvan av tron – handlingens tro som försätter berg, tron som uträttar stordåd, undkommer det onda och upprättar det fallna. Uppståndelsekraftens tro. Tron som står stark.

Men sedan finns den andra halvan av tron – tålamodets tro som uthärdar det svåra, som med uthållighet går igenom smärta, obesvarade frågor och oförtjänt olycka. Korsets tro. Tron som står pall.

Den första halvan av tron är den som undfår Guds goda, den andra halvan är den som utstår lidande och kamp.

35bAndra torterades till döds när de vägrade att låta sig befrias, eftersom de ville nå en bättre uppståndelse. 36Andra fick känna på hån och prygel, ja, också bojor och fängelse. 37De blev stenade, söndersågade, avrättade med svärd. De gick omkring i fårskinn och gethudar, de led brist, förföljdes och misshandlades; 38världen förtjänade inte att hysa dem. De måste hålla till i ödemarker och bergstrakter, i grottor och jordhålor.

39Ingen av dessa som genom sin tro har fått Guds vittnesbörd fick se löftet uppfyllas. 40Gud har förutbestämt något bättre åt oss, och därför skall de uppnå fullkomligheten först tillsammans med oss. (Heb 11:35b-40)

Märkligt trosliv kan det tyckas?

Hade de inte hört att Kristus för oss fram i sitt triumftåg (2 Kor 2:14) – då borde vi väl inte bli hånade?

Hade de inte läst att för den som har Herren som herde ska ”intet fattas” (Ps 23) – då borde väl ingen lida brist?

Det finns föredömen på trons område

Vem saknar du idag – när vi minns de döda – som kunde ha sagt som Paulus:

Jag har kämpat den goda kampen, jag har fullbordat loppet, jag har bevarat tron. (2 Tim 4:7)

Stanna upp – tänk efter – vems bild ser du för ditt inre? Vems namn kommer du att tänka på?

Min mormor, församlingens uthålliga bönemänniskor och de som med valkiga nävar slet för att försörja sin familj men ändå hade kraft att lägga ner i tjänst för andra.

Och för dem, precis som de trons föredömen från gamla testamentet som nämns i Hebreerbrevet 11, så gällde med Paulus ord att den fullkomliga uppfyllelsen av alla löften låg i framtiden.

Nu väntar mig rättfärdighetens segerkrans, som Herren, den rättvise domaren, skall ge mig den dagen, och inte bara mig utan alla som längtar efter hans ankomst. (2 Tim 4:8)

Så var lämnar det oss?

Predikotext: Hebreerbrevet 12:1–3, 12–13

1När vi nu är omgivna av en sådan sky av vittnen, låt oss då, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss, och hålla ut i det lopp vi har framför oss. 2Låt oss ha blicken fäst vid Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntade honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och sitter nu till höger om Guds tron. 3Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare, så att ni inte tröttnar och förlorar modet.

12Styrk därför era matta händer och svaga knän. 13Gör stigen rak för era fötter, så att det ben som haltar inte går ur led utan i stället blir friskt igen.

Kommentarer till texten

Detta är kärnan i hela brevet – vad författaren vill ha sagt.

Kapitel 12:1–13 är brevets centrum. Läs detta igen när du kommit hem!

Många viktiga tankar – jag måste göra ett urval.

Vad vi har omkring oss

 1. En sky av vittnen – martyrer – vi har pratat om vilka de är
 2. Synden – den ansätter os, omger oss

Synden är i den här texten något mer än bara summan av alla enskilda försyndelser, mer än bara den makt som vill påverka oss att uppträda tanklöst, själviskt eller på tvären mot Guds vilja på något annat sätt. Här ser vi synden som en makt, ett system av ondska som vill få oss bort från vår efterföljelse av Jesus, bort från ett liv i överlåtelse till Gud, tillbedjan och tjänst för varandra och alla vi möter.

Djupast sett är det detta som kampen handlar om – om vi med våra liv kommer att missa målet eller inte.

Målet: Vad vi har framför oss

 1. Ett lopp att löpa.
 2. En glädje som väntar.
 3. Någon att fästa blicken på.

Det var så det började för oss alla – en dag fick vi syn på Jesus och han var oemotståndlig. Det var upphovet till vår tro.

Det är så det måste fortsätta – Jesus är den som fullkomnar vår tro.

Runar Eldebo: Var är det så många av mina jämnåriga som slutat tala om Jesus och numera bara använder ordet ”Gud”?

Magnus Malm: Kyrkans inre sekularisering, ”från ’Jesus’ till ’Gud’”

I ditt personliga liv:

 • Vad är det första du fokuserar på morgonen? Telefonen? Använd då dagens bibelord.
 • Vad är det viktigaste du vill få gjort under dagen? Låt allt ske i Herren Jesu namn. (Kol 3:17)
 • Vad är det mesta du mentalt konsumerar under kvällen?

Korsets betydelse

 1. Där vann Jesus sin seger, en gång för alla. (Offren i det gamla förbundet behövde upprepas.) Förlåtelse och rening kommer från korset. (Heb 9:12-14)
 2. Där uppenbarades Guds natur, en kunskapskälla före alla andra. (Korset är Guds vishet, 1 Kor 1:18)
 3. Där syns det kristna livsmönstret. Korset är vår väg. (Mark 8:34f)
Kors på en äng i skymningen

Korset är kraftkälla och livsmönster

Get going – keep going!

Trons första sida – den som uträttar, undkommer och upprättar – sätter oss igång.

Trons andra sida – den som uthålligt uthärdar – håller oss igång.

Om vi beskriver livet med Gud som om det saknade uppståndelsekraften blir vi modfällda.

Om vi beskriver livet med Gud som om det saknade korsformat lidandet och kamp, riskerar vi också att bli modfällda, för då går tron förr eller senare inte längre ihop med det liv vi faktiskt lever. Men innan dess riskerar vi skada oss själva och andra genom att vår tro svävat ut i osund ensidighet.

Jesus själv är det yttersta föredömet – hos Honom ser vi kraften och korset stråla samman.

Summa

Om vi upptäcker trons första sida, men inte den andra, så tappar vi sansen.

Om vi upptäcker trons andra sida, men inte den första, så tappar vi sugen.

Om vi ser och lever i båda – samtidigt – så löper vi vårt lopp stadigt.

Kyrkan fotad från vägen

Equmeniakyrkan i Valdshult

This entry was posted in predikan and tagged , , , , , , , . Bookmark the permalink.

One Response to Tron fullkomnad av Jesus

 1. Pingback: De orubbliga som gått före… | Gunnels plats i rymden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.