Anden och Ordet, predikan 2013-03-03

Ordet och Anden tillsammans är en oslagbar kombination. Detta försöker jag illustrera i min installationspredikan i Guntorps Missionskyrka, där jag börjat jobba på halvtid. Min predikan utgår från Jesu dop i Jordan och hans frestelser i öknen.

Ladda hem predikan Anden och Ordet som mp3-fil.

Här följer också mitt underlag. Ordet ”utkast” är i sammanhanget ganska missvisande, eftersom det som jag säger visade sig leva ganska fritt i förhållande till utkastet. Det innehåller också bakgrundsstudier och fördjupningar.

Synops:

Predikan över Jesu dop i Jordan i kombination med frestelsen i öknen.

 • Jesus upplevede sitt barnaskap genom Anden
  • Anden ropar Abba Fader (Rom 8:15)
  • Anden vittnar med vår ande att vi är Guds barn (Rom 8:16)
 • “Himlen öppnade sig” – att få göra “toppupplevelser”
 • Vi kan få uppleva barnaskapet: Anden vittnar med vår ande (Rom 8:15-16)
 • Vart fördes Jesus av Anden? Ut i öknen!
  • Att komma hem efter ett teamläger/en hönökonferens/etc
 • Jesus fick sitt barnaskap hos Gud ifrågasatt av den onde.
 • Det var genom Ordet (inte minnet av upplevelsen vid dopet) som Jesus stod emot.
 • Ökenupplevelsen stärkte Jesus. “Med Andens kraft inom sig…” (Luk 4:14)

Lukas 3:21-11

21När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad,
öppnade sig himlen 22och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad,
och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

Lukas 4:1-4

1Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio
dagar ute i öknen, 2där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han
ingenting, och när den var slut blev han hungrig. 3Då sade djävulen till honom:
”Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.” 4Jesus svarade:
”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd.

Matteus tillägger: ”utan av varje ord som utgår från Guds mun”

Luk 4:15

4Med Andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten.

Luk 4:16-21

16Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan,
som han brukade. Han reste sig för att läsa, 17och man gav honom profeten Jesajas bok.
När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: 18Herrens ande är över
mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet

19och förkunna ett nådens år från Herren. 20Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. 21Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.”

Bakgrundstext: Rom 8:14-17

14Alla som leds av ande från Gud är Guds söner. 15Ni har inte fått en ande som gör er till slavar så att ni måste leva i fruktan igen; ni har fått en ande som ger söners rätt så att vi kan ropa: ”Abba! Fader!” 16Anden själv vittnar tillsammans med vår ande om att vi är Guds barn. 17Men är vi barn, då är vi också arvingar, Guds arvingar och Kristi medarvingar, om vi delar hans lidande för att också få dela hans härlighet.

Att höra Guds röst

Vad var det första Jesus fick höra när han påbörjade sin offentliga tjänst?

Inget om ”att göra-listan”

Du är min älskade Son, du är min utvalde!

Vad säger Anden till dig? Förväntar du dig höra:

 • Gör det och det…
 • Du borde (inte)ha gjort…

Du är min älskade son – du är min älskade dotter!

Att få detta talat in i sin innersta varelse – mer än självpeppning.

Den grundläggande erfarenheten av att Gud talar är enligt Bibelns beskrivning att få omvittnat
i sitt innersta att vi är Guds barn (Rom 8:16).

Toppupplevelser

Himlen öppnade sig och Anden sänkte sig över Jesus

När Anden säger ”splosh”!

The Apostolic Faith, första numret:

A Nazarene brother who received the baptism with the Holy Ghost in his own home in family worship, in trying to tell about it, said, It was a baptism of love. Such abounding love! Such compassion seemed to almost kill me with its sweetness! People do not know what they are doing when they stand out against it. The devil never gave me a sweet thing; he was always trying to get me to censuring people. This baptism fills us with divine love.

Symeon den nye teologen på 900-talet (enligt Peter Halldorf)

En kväll när han sin vana trogen söker Gud i bön överväldigas  han plötsligt av helig Ande. Ett starkt ljus fyller hela rummet och han upplever hur rum och tid överskrids. Hans väsen genomströmmas av värme och ljus. Allt tycks förklarat. Han fylls av en obeskrivlig glädje och fröjd. (Drick djupt av Anden, sid 109)

Andens toppupplevelser är livsförvandlande!

Bereda rum och låta Anden komma – på det sätt Anden själv väljer. Stilla eller storm.

Förakta inte stormen! Anden verkar inte bara i den stilla susningen!

Hur jag illustrerade andedop på scoutläger: Hällde en hink vatten över en liten kåsa.

Vi behöver hjälp. Andlig förnyelse sprids genom kontakt!

Kan Anden hämtas?

 • Det var mönstret i den nyevangeliska väckelsen. Ex så gick man från Viared till Svenljunga.
 • Det var mönstret från Asuza Street.

Team/Hönö/New Wine – Nepal? Guinea Oskarshamn och Nässjö Msk)?

Andra, tredje, fjärde, tolfte och åttioelfte välsignelse!

Ledd av Anden ut i öknen!

Vad är tecknet på andedop? Problem (Derek Prince)

Det var inte av misstag Jesus hamnade i öknen. Han var fylld av Anden och leddes av Anden ut i öknen.

Orsaken till att Jesus var i öknen var alltså varken att han förlorat Andens kraft eller tagit miste på Andens ledning.

Han var i öknen för där ville Hans far att han skulle vara.

Andlig kamp

När satte djävulen in stöten?
När Jesus var hungrig, inte innan

Om du är Guds son…

Känner du igen det?

Anklagelsen/missmodet

Jesu frestelser handlade om genvägar – att få bevisat för sig själv och andra om vem Han var.

Att göra andliga upplevelser som eliminerar tvivel är inte det bibliska mönstret eller den samlade kristna erfarenheten.

När en gammal vän från ungdomen ville få mig tro på utomjordisk kontakt, så använde han argumentet ”jag känner inga tvivel längre” – då drog jag öronen åt mig!

Motsatt sida av samma mynt – övermodet!

Nästan rätt vad djävulen säger – men ändå helt fel!

 • Guds barn ska väl inte behöva hungra? Hänvisning till rösten från himlen.
 • Guds tjänare ska väl kunna göra under? Ja, det kan hända! Men inte som genväg.

Alla tre frestelserna handlar om att ta en genväg till det som Gud ändå hade tänkt ge Jesus.

Samma röst kände Jesus igen i Petrus. ”Håll dig på in plats, satan” (Luk 8:31-33 + 34ff)

Andlig kraft är inte en ersättning för korset!

Vi delar såväl Jesu lidande, som härligheten (Rom 8:17)

Matteus berättar att Jesus efter konfrontationen blev betjänad av änglar (Matt 4:11)

Jesu motmedel: Guds Ord

Han hänvisade inte till rösten vid Jordan

Minnen bleknar bort och blir orediga (John Sherrill)

Effekten initialt är ofta sprudlande. Effekten över tid en annan.

OBS! Bedöm inte effekten över tid genom graden av ”sprudlighet”.

En del som prövas faller! Det betyder inte att erfarenheten de gjorde förut var oäkta eller meningslös.

Goda andliga upplevelser är inte en garant för att man inte kommer falla senare i livet.

Äktheten motbevisas inte av att man faller, ex Lonnie Frisbee.

Eftersom äktheten i den andliga upplevelsen inte utgör en garanti mot att falla för frestelserna.

 • Inte för mig personligen.
 • Inte för den som jag sett upp till som ett föredöme eller blivit betjänad av.

(Har du fallit? Res dig igen!)

Vi behöver känna till…

Efter tre dagar fann de honom i templet, där han satt mitt bland lärarna och lyssnade och ställde frågor. (Luk 2:46)

Jesus hade ett register av bibelord att spela på:

 • Gud som är Abrahams, Isaks och Jakobs Gud
 • Moses, David, Salomo, Elia
 • Hananja, Misael och Asarja (Sadrak, Mesak och Abed-Nego)
 • Sackeus och synagogföreståndarens dotter
 • Stefanos och Filippos
 • Paulus uppgörelse med det falska ledarskapet i Korinth och hans

Det ger oss en arsenal av Guds ord att plocka fram när vi prövas.

Willow Creeks nya undersökning

Sökarvänliga samlingar med ”relevant” budskap skapar i längden bara andliga spädbarn.

Det behövs vuxenföda för att växa till och bli andligt starka.

Mina elever på yrkesprogrammen: Ge mig något för mitt blodsocker nu! (Cola, choklad…)

Men vad de behövde var en ordentlig frukost!

Anden och ordet

Inte det ena eller det andra

 1. Andliga upplevelser fyller en väsentlig och viktig funktion
 2. Men de fyller inte funktionen av att trolla bort den andliga kampen
 3. Som vi vinner också i kraft av Ordet

Starka upplevelser – kontinuerlig inre upplevelse och Bibelordet


Appendix: Textkommentarer

Lukas 3:21-11

21När nu allt folket lät döpa sig och Jesus också hade blivit döpt och stod och bad,
öppnade sig himlen 22och den heliga anden kom ner över honom i en duvas skepnad,
och en röst hördes från himlen: ”Du är min älskade son, du är min utvalde.”

Himlen öppnade sig

O att du slet itu himlen och steg ner, så att bergen bävade inför dig. (Jes 64:1)

Anden ”kom ner över”

Anden kommer över (4 Mos 11:25-26, 29; 24:2; Dom 3:10; 11:29; 2 Krön 15:21; 20:14;
Jes 42:1; Matt 3:16; 12:18; Luk 1:35; 3:22; Joh 1:33 ; Apg 8:16; 19:6)

Anden faller över (Dom 14:6, 19; 15:14; 1 Sam 10:6, 10; 11:6; 16:13; 19:20; Hes 11:5, 15; Apg 8:16; 10:44; 11:15)

Anden gjuts över (Jes 32:15; 44:3; Hes 39:29; Joel 2:28f; Apg 2:17f)

Anden sänker sig över (Matt 3:16)

Anden vilar över, är över, stannar över (4 Mos 11:17; Luk 1:35; 2:25; 4:18; Joh 1:33; 1 Pet 4:14)

Anden fyller (Dom 6:33; 1 Krön 12:18; Jes 59:21; 61:1; Hes 37:6; Luk 1:41, 67; Apg 2:4; 4:8, 31; 13:9)

Man kan vara full/fylld av Anden (Jes 11:1-2; Dan 4:15; Mika 3:8; Luk 4:1; (4:15;) Apg 6:3, 5, 8; 7:55; 11:24; Kor 12:3)

Uppmaning att fyllas av Anden (Ef 5:18)

Smord av Anden (Luk 4:18; Apg 10:38)

Döpas i ande – en vattenmetafor! (Matt 3:11*; Mark 1:8; Luk 3:16*; Joh 1:33; Apg 1:5; 11:16; 1 Kor 10:2; 13:13)

* också eld nämns i Matteus och Lukas

Anden kan vara med någon (1 Sam 16:13), finnas hos någon (2 Kung 2:14f)

Anden, ta emot Anden, få del av Anden (Joh 14:17; 20:22; Apg 1:38;
8:15-17; 2; 10:47; 1 Kor 2:12; 2 Kor 11:4; Gal 3:2; Heb 6:4) [Gud ger Anden (Apg 11:17;
1 Thess 4:8; 2 Tim 1:7; 1 Joh 4:13), delar ut Anden (Heb 2:4f)]

Stilla susning och våldsam storm – båda sorterna finns!

Anden överger, lämnar, tas ifrån (1 Sam 16:14; 1 Kung 22:24; 2 Krön 18:23; Psalt 51:13) – gäller ej i nya förbundet!

Exkurs 1: Andens inre, permanenta, närvaro

Exkurserna utgör inte en del av predikounderlaget, men berör angränsande teman.

Några av orden ovan syftar på denna upplevelse. Gränsen är inte klar.

Anden bor i oss (Rom 8:9, 11; 1 Kor 3:16; Jak 4:5)

Andens tempel (1 Kor 3:16)

Att ha Anden (Rom 8:9; 1 Kor 7:41; 2 Kor 4:13) plus 1 Joh 2:27

Exkurs 2: Dricka av Anden

Joh 4:10f

Joh 7:37-38

1 Kor 12:13

Exkurs 3: Andens verksamhet i den troende

Rättfärdiga i Anden (Rom 8; 1 Kor 6:11; Gal 5:4f)

Barnaskapet i Anden (Rom 8:15-16; Gal 4:6)

Att nalkas Gud i Anden (Ef 2:18)

Att ledas av Anden (Luk 4:1; Rom 8:14 – två skilda betydelser! Vägledning kontra påverkan att leva rätt)

Att vandra i Ande (Rom 8:4; Gal 5:16)

Kraft och styrka till den inre människan

Helgas i Anden (2 Thess 2:13 – felöversatt; 1 Pet 1:2 )

Andens frukt (Kol 1:8 – felöversatt)

Kraft att tjäna (Apg 1:8; Fil 3:3 – felöversatt; 1 Pet 1:12)

Andens gåvor (Rom 1:11(cp); 11:29(c); 12:6(c); 1 Kor 1:7(c); 7:7(c); 12:1(p); 12:4(c); 12:9, 28, 30(c); 12:31(c); 14:1(p); 14:37(p); 1 Tim 4:14(c); 2 Tim 1:6(c); 1 Pet 4:10(c) plus Ef 4:7-16;

 • p = ordet pneumatika används
 • c = ordet charisma används

Att be i Anden (Rom 8:23; 1 Kor 14:16)

Att sjunga i Anden/andligt (Ef 5:19; Kol 3:16)

Att förnyas i Anden (Ef 4:23f – felöversatt)

Exempel på möten med Anden

Finney:

As I turned and was about to take a seat by the fire, I received a mighty baptism of the Holy Ghost. Without any expectation of it … the Holy Spirit descended upon me in a manner that seemed to go through me, body and soul. No words can express the wonderful love that was shed abroad in my heart. I wept aloud with joy … “

Moody

The power of God fell upon him as he walked up the street and he had to hurry off to the house of a friend and ask that he might have a room by himself, and in that room he stayed alone for hours; and the Holy Ghost came upon him, filling his soul with such joy that at last he had to ask God to withhold His hand, lest he die on the spot from very joy.

The Apostolic Faith, första numret:

A Nazarene brother who received the baptism with the Holy Ghost in his own home in family worship, in trying to tell about it, said, ”It was a baptism of love. Such abounding love! Such compassion seemed to almost kill me with its sweetness! People do not know what they are doing when they stand out against it. The devil never gave me a sweet thing; he was always trying to get me to censuring people. This baptism fills us with divine love”

Frank Mangs

Hela min inre värld, nej, hela min varelse med ande, själ och kropp genomsköljdes, genombävades, genomrusades av en ström som verkade som ett materiellt flöde men som i verkligheten var något oändligt mycket mer. Det var en ström av renhet och helighet, en ström av övernaturlig glädje och frid. Det var en ström som förbrände och tände. En ström som gjorde att den gudomliga världens verkligheter blev mer verkliga än vad de någonsin förut hade varit.

Dennis Bennett

The presence of God that I has so clearly seen in earlier days to be the real reason for living suddenly enveloped me again after the many, many years of dryness. Never had I experienced God’s presence in such reality as now. — the intensity and reality of my present experience was far greater than anything I had believed possible.— The reality of God was something that I felt all the way through – even with my body. (Nine O’Clock in the Morning, sid 41)

Cookie Rodriguez

Jag var plötsligt full av kärlek till Jesus – jag kände mig så lätt som om jag kunde flyga. Jag jämförde inte längre glädjen i Hans närvar med att vara hög på heroin. Heroin hade aldrig varit så bra! (Låt mig få gråta, sidan 108)

Symeon den nye teologen (enligt Peter Halldorf)

En kväll när han sin vana trogen söker Gud i bön överväldigas han plötsligt av helig Ande. Ett starkt ljus fyller hela rummet och han upplever hur rum och tid överskrids. Hans väsen genomströmmas av värme och ljus. Allt tycks förklarat. Han fylls av en obeskrivlig glädje och fröjd. (Drick djupt av Anden, sid 109)

En röst från himlen

Innersta kärnan är inte att intala sig själv att vi är Guds barn, utan att få höra att vi är det!

En röst i mitt inre

Anden vittnar med vår ande (Rom 8:16)

Ibland drunknar den rösten

 • Stressande röster (mobilen, TV, vardagens jäkt)
 • Smärtfyllda röster

Älskad – utvald

Gud har utvalt oss, före världens skapelse (Ef 1:4)

Jesus är mer än en förebild, men också en förebild

Guds lamm som tar bort världens synd, enligt Johannes döparen (Joh 1:29)

Framför allt är relationen till Fadern förebildlig

Jesus är den som först säger Abba Fader i Andens kraft.

Vi är ”medarvingar” (Rom 8:17)

Joh 17:23 – att bli älskade av faders såsom Jesus är älskad av Fadern

Vi tänker så lätt på Jesus som förebild i hur vi ska handla mot varandra här på jorden (WWJD)

Vilket inte är fel i sig (1 Kor 11:1; Ef 5:1)

Lukas 4:1-4

1Jesus återvände från Jordan uppfylld av helig ande, och ledd av Anden var han fyrtio dagar ute i öknen, 2där han sattes på prov av djävulen. Under hela denna tid åt han ingenting, och när den var slut blev han hungrig. 3Då sade djävulen till honom: ”Om du är Guds son, så befall stenen där att bli bröd.” 4Jesus svarade: ”Det står skrivet: Människan skall inte leva bara av bröd.

Matteus tillägger: ”utan av varje ord som utgår från Guds mun”

Hur hamnade Jesus i öknen?

Uppfylld av Anden

Ledd av Anden

Inte av misstag

Inte för att han saknade kraft

Ett upprepat mönster – härligheten/öknen

Frestelsernas art – genvägar!

I alla tre fallen var det något Gud ändå hade tänkt göra för Jesus.

 • Mat? Matteus berättar att Jesus efter konfrontationen blev betjänad av änglar (Matt 4:11) Se också Psalm 23.
 • Underverk? De kom från tro och väckte tro, men gjordes aldrig bara som en uppvisning. De handlade om Guds ära och rike och om medkänsla för de lidande. De verifierade budskapet, men gjordes aldrig för verifikationernas skull.
 • Att få hela världen? Allt är skapat till Jesus (Kol 1:16) och allt ska sammanfattas i Honom (Kol 1:15-20. Allt ska läggas under Jesu fötter (Ef 1:18-23) och varje makt som står Jesus emot ska besegras (1 Kor 15:24-28).

Luk 4:15

Med Andens kraft inom sig återvände Jesus till Galileen, och ryktet om honom spred sig i hela trakten.

Efter ökentiden och prövningen så hade inte Andens kraft tagit slut eller minskat i intensitet.

Luk 4:16-21

16Han kom till Nasaret, där han hade växt upp, och på sabbaten gick han till synagogan, som han brukade. Han reste sig för att läsa, 17och man gav honom profeten Jesajas bok. När han öppnade den fann han det ställe där det står skrivet: 18Herrens ande är över mig, ty han har smort mig till att frambära ett glädjebud till de fattiga. Han har sänt mig att förkunna befrielse för de fångna och syn för de blinda, att ge de förtryckta frihet 19och förkunna ett nådens år från Herren. 20Han rullade ihop boken och gav den tillbaka till tjänaren och satte sig. Alla i synagogan hade sina blickar riktade mot honom. 21Då började han tala till dem och sade: ”I dag har detta skriftställe gått i uppfyllelse inför er som hör mig.”

Texten Jesus läser är från Jes 61.

Teologernas ord för denna predikan: Jesu programpredikan. Programförklaring!

Herrens Ande är över mig. Han har smort mig.

Målgrupperna:

 • De fattiga
 • De fångna
 • De blinda
 • De förtryckta

Jubelåret: 3 Mos 25:8-12

Idag har detta gått i uppfyllelse – riket är nu här!

This entry was posted in Övrigt. Bookmark the permalink.

One Response to Anden och Ordet, predikan 2013-03-03

 1. Pingback: ”Det är samlag som gäller” | Gunnels plats i rymden

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.